Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. Powstańców Śląskich przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Tryb postępowania: przetarg ustny – Zarządzenie Dyrektora nr 11/2021 z dnia 17.02.2021r.

Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Przetarg na: Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży
w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z ul. Powstańców Śląskich, przeznaczonego
na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Stawka wywoławcza: 180,00 zł brutto za 1 m² za 1 miesiąc

Termin przetargu : 04.03.2021r. godz. 10:00, Stadion Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 – trybuna główna budynek techniczny tzw. „Akwarium” –  sala konferencyjna

Wymóg wpłaty wadium do 02.03.2021r . w kwocie 25.000,00zł na rachunek bankowy Ośrodka

Dokumenty potwierdzające udział w przetargu określone w rozdziale IV. pkt.1. ogłoszenia o przetargu przyjmowane są w dniu przetargu tj. 04.03.2021
w godzinach 9:00-9:45
Stadion Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 trybuna główna budynek techniczny tzw. „Akwarium” –  sala konferencyjna

Załączniki

  1. Ogłoszenie o przetargu ul. Powstańców Śląskich _gastronomia

 

2.

 

3. Załacznik nr 2 projekt umowy na Powstańców Śląskich gastronomia

 

4.Załącznik nr 3 Oświadczenie do przetargu Powstańców Śląskich gastronomia