Ratownictwo Wodne

Aplikujesz na stanowisko ratownika wodnego na utworzonych Kąpieliskach w Świnoujściu w sezonie 2024 r.?

Wypełnij poniższe dokumenty oraz wyślij je na adres mailowy

oświadczenie umowa zlecenie

Dodatkowo wyślij na poniższy adres czytelne zdjęcie/skan aktualnych uprawnień ratownika wodnego oraz legitymacji szkolnej które są niezbędne do podpisania umowy.

Każdy zatrudniony ratownik ma obowiązek przedstawić Ośrodkowi Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do świadczenia usług jako ratownik wodny.

kapielisko@osir.swinoujscie.pl

załącznik nr 1 do umowy zakres czynności