Roczna ocena jakości wody 2021 + kontrole wody

KOMUNIKAT z dn.7.09.2022

Na podstawie sprawozdania z badań akredytowanego laboratorium z J.S.Hamilton z dn.7.09.22 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu, jako zarządca Kompleksu Sportowego Uznam Arena informuje, że woda znajdująca się w nieckach basenowych: 

  • sportowej (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

  • rekreacyjnej (częstotliwość pomiaru 4 x w miesiącu)

  • systemach doprowadzenia i cyrkulacji obiegu (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

 nadaje się do kąpieli.

Zgodnie z uzyskanym sprawozdaniem z badań woda w nieckach basenowych SPEŁNIA wymagania mikrobiologiczne określon w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016).
Obiekt po przestoju w okresie od dnia 29.08.2022 ponownie zostaje włączony z dniem 8.09.2022 r. do eksploatacji po realizacji działań naprawczych, polegających na zwiększeniu w obiegu poziomu środków bakteriobójczych i płukaniu instalacji technologicznej wewnętrznej.

Kolejne badanie kontrolne zaplanowane wg harmonogramu poboru jest do realizacji na dzień 13.09.2022.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

badania realizuje – Laboratorium JSH Hamilton