Postępowanie OSIR/ZP/3/2021 dot. Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w 2021 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 -TRYB PODSTAWOWY, W WARIANCIE ZGODNYM Z ART. 275 PKT 2

Zamawiający informuje, że prowadzi zamówienie publiczne zgodne

W TRYBEM PODSTAWOWYM, W WARIANCIE ZGODNYM Z ART. 275 PKT 2) PZP (TRYB PODSTAWOWY WARIANT II)

dot.: Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie plaży – Kąpieliska Uznam i Warszów w  2021 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z podziałem  na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: OSIR/ZP/3/2021

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441688