REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

nr 23 2021 z dn. 19.03.21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129,999,99 zł netto

Z dniem 01 sierpnia 2015r. Zarządzeniem nr 33/2015 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z dnia 15 lipca 2015r. wprowadza się Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 33

Regulamin zamówień publicznych

zlecenie

zapytanie

formularz oferty

protokół

rejestr