Sekcja zapaśnicza

SEKCJA ZAPAŚNICZA

Zapraszamy dzieci  od 6 do 15 roku życia na zajęcia sekcji zapaśniczej. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów Treningi odbywają się w na się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” przy ul. Białoruskiej 4, w dniach:

– poniedziałek w  godzinach od  15:30 do 17:00,

– piątek w godzinach od 15:30 do 17:30.

Kontakt z instruktorem: Kordian Skrzyński  tel. 603 184 308

Udział w zajęciach jest odpłatny, opłata  zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.
Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji) do 15 każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

W tytule proszę wpisać sekcja zapaśnicza oraz imię i nazwisko dziecka