Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/1/2020 dotyczące – „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

 

zamówienie na: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22
zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSIR/ZP/1/2020 (nr ogłoszenia na biuletynie UZP – 566001-N-2020)
wartość: Powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne: brak ofert

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych