Wykaz nieruchomości gruntowych nr 1/ADM/2021 przeznaczonych pod dzierżawę do trzech lat – rejon plaża lewobrzeże

Wykaz nieruchomości gruntowych nr 1/ADM/2021 przeznaczonych pod dzierżawę do trzech lat – rejon plaża lewobrzeże.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 z dnia 12.11.2020 poz.1990) przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z zasobu Gminy – Miasto Świnoujście będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Załączniki:

Wykaz 1 ADM 2021 nieruchomości do wydzierżawienia rejon plaża