Wynik pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.01-31.12.2022r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w postępowaniu przetargowym z dnia 28.12.2021 na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.01-31.12.2022r. wybrano następującego oferenta:

 

Złożono 2 oferty spełniającą warunki udziału w przetargu, najwyższa oferta z kwotą  129 666,30zł brutto łącznego czynszu dzierżawnego. Prawo do zawarcia umowy dzierżawy uzyskał oferent: Marcin Zdunek IM.