Zapytanie ofertowe nr: 251.ADM.23.2020 na: Świadczenie usług ochrony obiektów i mienia w Świnoujściu w latach 2021-2022 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr251.ADM.23.2020 na:

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Zamówienie na: Świadczenie usług ochrony obiektów i mienia w Świnoujściu w latach 2021-2022 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu
Wartość: poniżej 30 tys. Euro
Termin składania ofert: 28.12.2020 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 251 ADM 23 2020

ZAŁĄCZNIK nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK nr 2 Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK nr 3 Projekt umowy na BIP

ZAŁĄCZNIK nr 4 Wykaz obiektów