ZARZĄDZENIE NR 703/2020 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście nie objętych Zarządzeniem nr 700/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 2 listopada 2020 oraz Zarządzeniem nr701/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 2 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 703/2020

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ustalenia703 2020 Zarzadzenie Prezydenta Miasta Świnoujście WEN stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście nie objętych Zarządzeniem nr 700/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 2 listopada 2020 oraz Zarządzeniem nr701/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 2 listopada 2020 r.

703 2020 Zarzadzenie Prezydenta Miasta Świnoujście WEN

Wniosek zał 1 do 703 2020 Zarzadzenie Prezydenta Miasta Świnoujście