Ogłoszenia o pracy

Nabór na stanowisko „Inspektor ds. administracji”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22, poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracji 1. ogłoszenie o naborze 2. klauzula informacyjna 3. kwestionariusz osobowy

Wynik naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrany został Pan  Piotr Polarczyk, zamieszkały w Świnoujściu Uzasadnienie dokonanegoCzytaj więcej

Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22, poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń 1. ogłoszenie o naborze 06.2020 2. klauzula informacyjna 3. kwestionariusz osobowy

Wynik naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrany został Pan  Ireneusz Chmurzyński, zamieszkały w  Świnoujściu Uzasadnienie dokonanegoCzytaj więcej

Nabór na stanowisko – Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22, poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń. ogłoszenie o naborzeIII klauzula informacyjna kwestionariusz osobowy

Wynik naboru – Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, uprzejmie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń, nie  wpłynęła żadna oferta.Na powyższe stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór. Świnoujście, dnia 11.02.2020Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22, poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń 1. ogłoszenie o naborzeII 2. kwestionariusz osobowy 3. klauzula informacyjna

Wynik naboru – Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor  ds. administracji i rozliczeń do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrany został Pan Janusz Okoński, zamieszkały w Świnoujściu Uzasadnienie dokonanegoCzytaj więcej

Wynik naboru – Podinspektor/Inspektor ds. rozliczeń

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. rozliczeń do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrana została Pani Alina Bebek-Muza, zamieszkała w Świnoujściu Uzasadnienie dokonanego wyboru: oCzytaj więcej

Nabór na stanowisko Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22, poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracji i rozliczeń 1. ogłoszenie o naborze 2. klauzula informacyjna 3. kwestionariusz osobowy