55 lat OSiR Wyspiarz

To już 55 lat

Za niecały rok minie 55 lat od powstania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu.
Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku w dniu 6.01.1966 r. został powołany Uchwałą nr 1/5/66 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Utworzono zakład budżetowy Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku (POSTIW) z siedzibą przy Placu Rybaka 1. Zakresem działania obejmował powiat woliński.
Pierwszymi obiektami jakimi zarządzał POSTIW był kompleks urządzeń sportowych objętych ulicami Sienkiewicza, Boh. Stalingradu (Piłsudskiego), Narutowicza, Matejki, Wyspiańskiego, Moniuszki; stadion sportowy w Międzyzdrojach i boisko sportowe w Wolinie.
Podstawowym przedmiotem działania było zabezpieczenie właściwej eksploatacji obiektów sportowych, eksploatacja plaż o charakterze zamkniętym, prowadzenie biur informacji turystycznej, organizowanie i eksploatacja parkingów na terenie miejscowości turystyczno- wypoczynkowych, prowadzenie punktów sprzedaży pamiątek regionalnych.
Początki organizacyjne POSTIW-u opierały się na 3 komórkach: stanowisko pracy ds. sportu, ds. turystyki i wypoczynku i ds. finansowo administracyjnych.
W dniu 4.04.1968 r. Uchwałą nr 76/614/68 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej dodaje do nazwy określenie „Wyspiarz”.

31.12.1970 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Uchwałą nr 55/3806/70 rozwiązało POSTIW „Wyspiarz”, a 1.01.1971 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Uchwałą 39/169/71 utworzyło Miejski Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku „Wyspiarz”. Działalność Ośrodka była kontynuacją POSTIW czyli nadal zajmował się prowadzeniem obiektów sportowych, biur itp., prowadzeniem parkingów i punktów sprzedaży pamiątek regionalnych. Obejmował natomiast obszar Świnoujścia, Międzyzdrojów, Przytoru i boiska sportowego w Wolinie.

Przełomem w zakresie działalności był 6.02.1973 r. Uchwałą nr 4/28/1973 w związku z powołaniem PP Usług Turystycznych „Pomerania” oddział w Międzyzdrojach, MOSTiW przekazał część obiektów. Od tego czasu Ośrodek obejmuje zakresem działania Miasto Świnoujście i przedmiotem jego działalności jest administrowanie i udostępnianie obiektów sportowych.

Obecną nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” uzyskuje w dniu 15.09.1975 r., Zarządzeniem nr 22/75 Naczelnika Miasta Świnoujście. OSiR zajmuje się: stadionem miejskim, boiskiem treningowym, kortami tenisowymi, stadionem w Międzyzdrojach, basenem pływackim w budowie, 4 parkingami (Barlickiego, Krzywoustego, Powstańców Śl., Żeromskiego).
Po 1975 r. wraz z rozwojem miasta zmieniały się obiekty zarządzane przez OSiR. W 1999 r były to: pływalnia kryta Żeromskiego 48, hala sportowa z boiskiem Piłsudskiego 9, stadion piłkarski przy Matejki 22, boisko piłkarskie Matejki 35, korty, hotel sportowy Matejki 35, camping Matejki 22, myjnia samochodowa Wojska Polskiego 4.
W latach 80. Ubiegłego wieku OSiR zarządzał dodatkowo terenem przy ul. Grunwaldzkiej 55, Nowokarsiborskiej 2 (dzisiejsza Biedronka) terenem wokół byłej wieży kościelnej przy ul. Paderewskiego.
W 2004 roku mieliśmy pływalnię krytą przy Żeromskiego 48, halę sportową z boiskiem przy ul. Piłsudskiego 9, stadion piłkarski z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Matejki 22, boisko piłkarskie Matejki, korty tenisowe z widownią i Basen Północny.
Największy rozwój OSiR-u nastąpił po roku 2007 i trwa nadal. W 2007 roku pojawiły się dodatkowe obiekty: boisko ze sztuczną nawierzchnią, hala tenisowa i kemping Relax.
W roku 2011 w zarządzie OSiR były: pływalnia kryta Żeromskiego 48, kąpielisko morskie Warszów i Uznam, budynek ratowników WOPR, parking Matejki 17A, stadion piłkarski przy Matejki 22, boisko piłkarskie Matejki 17A, korty tenisowe, hala tenisowa, baza noclegowa, Basen Północny, kemping Relax, parking Bałtycka.
W 2018 r. nadano OSiR „Wyspiarz” nowy statut (utracił moc statut nadany Uchwałą nr XXXII/272/2004). Obiekty: pływalnia kryta Żeromskiego 62, hala sportowa Piłsudskiego 9, obiekty sportowe przy Matejki 22, centrum sportu Matejki 17A, baza noclegowa, Basen Północny, kemping Relax, plaża lewo i prawobrzeże, parking Bałtycka, obiekt sportowy Białoruska, parking Ku Morzu.
Od 2019 r. zarządzamy dodatkowo halą sportową przy ul. Norweskiej, która wchodzi w skład kompleksu sportowego przy ul Białoruskiej 4 oraz Przystanią w Łunowie. Angażujemy się w budowę kompleksu sportowego przy CEZiT (hala sportowa i pływalnia), przystani kajakowej w Karsiborze i punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy.
Obecnie poza zarządzaniem obiektami, organizujemy ponad 90 imprez rocznie. Prowadzimy amatorskie ligi sportowe w różnych dyscyplinach sportu, sekcje sportowe dla dzieci, koordynujemy sport międzyszkolny.
Zaczynaliśmy 54 lata temu od kilku pracowników, a obecnie 200 osób zaangażowanych jest w realizację zadań stawianych przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.
Być może zechcą się Państwo podzielić zdjęciami obiektów z dawnych lat, które będą mogły posłużyć do powstania wystawy obrazującej 55 letnią historię naszego Ośrodka. Zapraszamy mieszkańców i turystów. Uprzejmie informujemy, że udostępnienie zdjęć będzie w niniejszym przypadku tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących wizerunek osoby fizycznej. Udostępnienie zdjęcia nastąpi w celu realizacji wystawy. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wystawą jest dostępna na www.osir.swinoujscie.pl.

Anna Kryszan
Dyrektor OSiR

Załączniki:
Oświadczenie – wyrażenie zgody na udostępnienie mojego wizerunku