Sekcja pływacka

Sekcji pływackiej na rok 2023/2024

Zajęcia odbywają na kompleksie sportowym Uznam Arena  przy ul. Grodzkiej 5  w dniach:

poniedziałek w  godzinach od  16:00 do 19:45,

czwartek w godzinach od 16:00 do 19:45. 

Program zajęć nauka i doskonalenie pływania oraz doskonalenie techniki pływania.

Zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach sekcji sportowych jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji)

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

Terminy wpłat: najpóźniej do 15-go dnia miesiąca

W tytule proszę wpisać: sekcja pływacka   oraz imię i nazwisko dziecka.

Kontakt z instruktorem Pan Krzysztof Murawski tel.: 📲 601 192 603