Sekcja pływacka

Nabór do sekcji pływackiej na rok 2022/2023

W dniach 5 oraz 8 września w godzinach do 16:00 do 20:00, odbędzie się nabór dzieci w wieku 7-8 lat  na zajęcia nauki pływania.  Zapraszamy na Uznam Arenę przy ul. Grodzkiej 5.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z instruktorem Panem Krzysztofem Murawskim tel.: 📲 601 192 603

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia pływackiej. Sekcję prowadzi Pan Krzysztof  Murawski, zajęcia odbywają na kompleksie sportowym Uznam Arena  przy ul. Grodzkiej 5  w dniach:

poniedziałek w  godzinach od  16:00 do 19:45,

czwartek w godzinach od 16:00 do 19:45. 

Program zajęć nauka i doskonalenie pływania oraz doskonalenie techniki pływania.

Ponadto członkowie sekcji pływackiej biorą w udział w zawodach pływackich w Szczecinie „Soboty Pływackie” oraz w Świdwinie na turnieju im. Zbigniewa Książka.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO SEKCJI COVID-19

Od stycznia 2021 r., zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 25,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji),

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

W tytule proszę wpisać sekcja pływacka oraz imię i nazwisko dziecka

Terminy wpłat do: 15 każdego miesiąca