Opis

Kąpieliska Morskie zlokalizowane na lewobrzeżnej części miasta Świnoujście (Wyspa Uznam) w obszarze plaży pomiędzy Falochronem Zachodnim a granicą państwa. Obejmują zabezpieczeniem ratowniczym w sezonie kąpieliskowym 3 odrębne strefy strzeżone plaży:

  • Kąpielisko Morskie Świnoujście Uznam – plaża na długości 400 m linii brzegowej, pomiędzy wejściami plażowymi od ul. Powstańców Śląskich (numeracja wejścia – 12) a Nowowiejskiego (numeracja wejścia – 9). Funkcjonuje w okresie sezonu kąpieliskowego (ustalonym Uchwałą Rady Miasta) tj. 25.06-05.09.2021, codziennie w godz. 10.00-18.00. Obserwacja ratownicza prowadzona z 4 stanowisk wieżowych. Teren objęty klasyfikacją Programu Błękitna Flaga.
  • Kąpielisko Morskie Świnoujście Uznam Wschód – plaża na długości 200 m linii brzegowej, pomiędzy wejściami plażowymi od ul. Powstańców Śląskich a ul. Trentowskiego/Chrobrego (numeracja wejścia – 13). Funkcjonuje w okresie sezonu kąpieliskowego tj. 01.07-31.08. Obserwacja ratownicza prowadzona z 2 stanowisk wieżowych.
  • Kąpielisko Morskie Świnoujście Uznam Zachód – plaża na długości 200 m linii brzegowej, pomiędzy wejściami plażowymi od ul. Nowowiejskiego a ul. Orkana (numeracja wejścia – 8). Funkcjonuje w okresie sezonu kąpieliskowego tj. 01.07.-31.08. Obserwacja ratownicza prowadzona z 2 stanowisk wieżowych.

Na prawobrzeżnej części miasta, po stronie wyspy Wolin w sezonie kąpieliskowym tj. 25.06-31.08  funkcjonuje  Kąpielisko Morskie Świnoujście Warszów, obejmuje swoim obszarem 200 m linii brzegowej na wschód od wjazdu technicznego od parkingu przy ul. Ku Morzu.  Obserwacja ratownicza prowadzona z 2 stanowisk wieżowych.

Kąpieliska strzeżone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 19:00.

Kąpieliska posiadają wyznaczone strefy bezpieczeństwa w wodzie (miejsce wyznaczone bojami: boje czerwone – strefa dla osób nieumiejących pływać i boje żółte – strefa dla osób umiejących pływać), boiska do gry w siatkówkę plażową, natryski, toalety (dostępne na przejściach plażowych), Centrum Koordynacji Ratownictwa (przejście F – ul. Powstańców Śląskich), radiowęzeł, monitoring, wyznaczoną strefę dla korzystających z plaży z psami (wejście J – na lewo od ul. Uzdrowiskowej)

Zakres organizacji Kąpieliska obejmuje:
1. czynności porządkowo-gospodarcze tj. sprzątanie plaży i przejść w okresie całorocznym; konserwację podległych obiektów (m.in.: szalety publiczne przy przejściach, oraz Centrum Koordynacji Ratownictwa, wydmowy ciąg pieszy);
2. organizację sezonu kąpieliskowego tj. zabezpieczenie kadry ratowniczej, opracowanie procedur bezpieczeństwa, wykorzystanie sprzętu i działań dla służb ratowniczych; nadzór nad jakością wody, systemami łączności w okresie sezonu; organizacją stref strzeżonych, opracowaniem dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kąpieliska;
3. dzierżawę gruntów w obszarze plaży i przejść plażowych;
4. organizację imprez rekreacyjno-sportowych, oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, pokazowym;
5. realizację programów i inicjatyw środowiskowo – ekologicznych, m.in. w ramach współpracy z Krajowym Koordynatorem Programu Błękitna Flaga, Organizacją WWF, Fundacją RECAL „Czyste Plaże” i wieloma innymi;

BŁĘKITNE FLAGI DLA ŚWINOUJSKICH KĄPIELISK  

w sezonie 2021 wyróżnienia BŁĘKITNEJ FLAGI zostały przyznane dla obu Kąpielisk Morskich Uznam (nieprzerwanie od 16 lat) i Warszów (po raz 2)

Adres administracji Kąpielisk Morskich w Świnoujściu:
tel. 91 321 30 60
e- mail: kapielisko@osir.swinoujscie.pl

Dzierżawy terenu i zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kąpieliska:
Tel. 91 321 37 81 wew. 23