Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych (art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

( art. 13 RODO)

 Administratorem podanych danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22.

Inspektor ochrony danych:

e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl

Celem przetwarzania danych jest:

Wykonywanie działań statutowych przez Ośrodek Sportu  i Rekreacji „Wyspiarz”.

Podstawa prawna przetwarzania:

Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących.  

Zebrane dane będą przechowywane do:

Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i po okresie przetwarzania zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

Dane  mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umowy  powierzenia danych  a w innym przypadku odbiorcom tylko za wyraźną zgodą osoby,  której dane dotyczą.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa lub dobrowolne.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ART. 13 RODO ART. 14 RODO).