Sekcja koszykówka chłopców

Sekcja Koszykówki OSiR „Wyspiarz” 

Interesujesz się koszykówką? Chcesz spróbować swoich możliwości w tej dyscyplinie sportu? A może już grasz w kosza i chcesz podwyższyć swoje umiejętności?

Zajęcia sekcji koszykówki dla dziewcząt i chłopców, trenujemy w dwóch grupach wiekowych:
klasy IV – VI oraz VII – I lic./tech.

Zapraszamy na zajęcia:

dzieci 

  •  poniedziałki  i środy w godzinach od 16.00 do 17.30 –  hala Uznam Arena ul. Grodzka 5

młodzież 

  • środy w godzinach 17.30 do 19.30 – hala Uznam Arena ul. Grodzka 5
  • piątek w godzinach 17.30 do 19.00 – hala ul. Piłsudskiego 9

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 502 631 642 – trener Dariusz Kosel.

Zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach sekcji sportowych jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji)

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

Terminy wpłat: najpóźniej do 15-go dnia miesiąca

W tytule proszę wpisać: sekcja koszykówka  oraz imię i nazwisko dziecka