Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Księgowy – 1/2 etatu – II

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22 poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy na 1/2 etatu. 1. ogłoszenie o naborze 2. klauzula informacyjna 3. kwestionariusz osobowy 4. oświadczenia

Wynik naboru na stanowisko Księgowy – 1/2 etatu

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze – Księgowy, nie wpłynęła żadna oferta. Na powyższe stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór. Świnoujście, dnia 20.05.2022 r.

Wynik naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń (Kemping Relax)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrana została Pani Paulina Bratkowska, zamieszkała w Świnoujściu Uzasadnienie dokonanegoCzytaj więcej

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ogłasza nabór RATOWNIKÓW WODNYCH na sezon kąpieliskowy 24.06-04.09.2022.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ogłasza nabór RATOWNIKÓW WODNYCH na sezon kąpieliskowy 24.06-04.09.2022.   Kąpielisko Świnoujście UZNAM praca w okresie 24.06-04.09.2022 r., Kąpielisko Świnoujście WARSZÓW- praca w okresie 24.06-31.08.2022 r. Kąpielisko Świnoujście UZNAM Zachód praca w okresie 01.07-31.08.2022 r., KąpieliskoCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 100m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Uzdrowiskowej 2 wraz z dostępem do 1 toru szkoleniowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi takimi jak kite i windsuring w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że do postępowania przetargowego w dniu 26.04.2022 na dzierżawę 100m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Uzdrowiskowej 2 wraz z dostępem do 1 toru szkoleniowego zCzytaj więcej

Informacja dot. II nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępem do 1 toru wodnego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi – sprzętem pływającym (nie dotyczy kite- i windsuringu) w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że po dokonaniu ponownej weryfikacji i oceny ofert wskazuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył oferent LOKUS Sp. z o.o. z Krakowa z kwotą oferty 78.310,00 zł brutto miesięcznie, uzyskując tym samym prawo doCzytaj więcej

ODWOŁANIE III nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępem do 1 toru wodnego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi – sprzętem pływającym (nie dotyczy kite- i windsuringu) w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje, że na podstawie części V pkt.2 Ogłoszenia o  III nieograniczonym przetargu pisemnym na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępemCzytaj więcej

Nabór na stanowisko księgowego 1/2 etatu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22 poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego na 1/2 etatu ogłoszenie o naborze 05.2022 klauzula informacyjna kwestionariusz osobowy oświadczenia nabór

III nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępem do 1 toru wodnego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi – sprzętem pływającym (nie dotyczy kite- i windsuringu) w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024.

Tryb postępowania: przetarg pisemny– Zarządzenie Dyrektora nr 26/2022 z dnia 02.05.2022r. Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: III nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic ParkCzytaj więcej

Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępem do 1 toru wodnego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi – sprzętem pływającym (nie dotyczy kite- i windsuringu) w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024

Aktualizacja z dnia 02.05.2022 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że oferent RAMSTAD Spółka z o.o. z Koszalina, który uzyskał prawo do zawarcia umowy dzierżawy odstąpił od  jej podpisania. Na przedmiotową dzierżawę zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe  Czytaj więcej