Ogłoszenia

II nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1 ( Lokalizacja 1) z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023.

Tryb postępowania:  przetarg pisemny ofertowy – Zarządzenie Dyrektora nr 49/2021 z dnia 14.05.2021r. Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: II nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę  300 m² terenu na plaży w Świnoujściu po wschodniej (prawej)  stronieCzytaj więcej

Wynik pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty, z czego jedna nie została rozpatrzona, ponieważ wpłynęła po terminie. Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Pana  Jakuba Sołtysiaka Płatny Parking na kwotę 12 500,00 zł brutto miesięcznie, uzyskując rekomendację do zawarciaCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach:LOKALIZACJA 1 – 300 m² po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa; LOKALIZACJA 2 – łącznie 300 m² obejmuje 3miejsca po 100m ² tj. po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Orkana, po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców i po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 14.05.2021 na dzierżawę po  300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach: LOKALIZACJA 1 – Czytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowy na dzierżawę 10m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al.Interferie) część działki nr 180/3 obręb 2 teren położony na wschód od wytyczonego w miejscowym planie zagospodarowania przejścia plażowego przed koszami plażowymi, z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu plażowego w sezonach letnich 2021,2022,2023.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 06.05.2021 na dzierżawę 10m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomościCzytaj więcej

Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. J. Matejki 22 poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji i rozliczeń 1. ogłoszenie o naborze 05.2021 2.kwestionariusz osobowy 3. klauzula informacyjna 4. oświadczenia nabór

Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach:LOKALIZACJA 1 – 300 m² po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa; LOKALIZACJA 2 – łącznie 300 m² obejmuje 3miejsca po 100m ² tj. po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Orkana, po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców i po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo

Tryb postępowania: przetarg pisemny ofertowy – Zarządzenie Dyrektora nr 45/2021 z dnia 05.05.2021r. Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalnośćCzytaj więcej

Nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony pisemny – Zarządzenie Dyrektora nr 43/2021 z dnia 04.05.2021r. Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu Przetarg na: nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr:SZ1W/49353/9 Świnoujście nrCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemny ofertowy na dzierżawę po 1000m² terenu na plaży w Świnoujściu przez podmioty prowadzące działalność hotelarską: hotel z minimalną ilością 50 pokoi, pensjonat z minimalną ilością 50 pokoi, apartamenty minimalna ilość to 50 apartamentów, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2021 w lokalizacjach: MIEJSCE 1 – po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa, MIEJSCE 2 – po lewej stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo ( Chrobrego), MIEJSCE 3 – po lewej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al. Interferie)

Aktualizacja z dnia 30.04.2021  dot. MIEJSCE  1 –  po prawej  stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1, teren położony  przed obiektem gastronomii (patrząc  od strony morza)  – złożono 1 ofertę, spełniającą warunki udziału w przetargu,Czytaj więcej

Wynik naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. administracji

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. administracji do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrana została Pani  Urszula Pilecka, zamieszkała w Świnoujściu Uzasadnienie dokonanego wyboru: oCzytaj więcej

Wynik postępowania na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu (działka Świnoujście Warszów nr 18 obr. 0011) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 3200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu wpłynęły 2 oferty spełniające warunki przetargu. W toku postępowania wyłoniono ofertę:  Projekt Parking Sp. z o.o. z kwotą czynszu 5.100,00zł miesięcznie, uzyskując rekomendację do zawarcia umowyCzytaj więcej