Regulamin Kąpieliska

Regulamin Kąpieliska

Uwaga: sezon kąpieliskowy 2021 obowiązuje zgodnie z uchwałą Rady Miasta:

w okresie od 25.06.2021 r. do 05.09.2021 r. dla Kąpieliska Morskiego Świnoujście Uznam (4 stanowiska);

w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. dla Kąpielisk Morskich Świnoujście: Wschód, Zachód (4 stanowiska);

w okresie od 25.06.2021 r. do 31.08.2021 r. dla Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów (2 stanowiska).

________________________________________________________

Strefa spacerów ze zwierzętami - regulamin

UWAGA: Strefa spacerowa ze zwierzętami zlokalizowana jest na plaży, po lewej stronie wejścia od ul. Uzdrowiskowej (numeracja wejścia 16) – okres funkcjonowania od 1.06-30.09 – obszar ok. 100 m długości wzdłuż wydmy.

Na terenie kąpielisk poza wyznaczoną Strefą spacerów ze zwierzętami obowiązuje zalecenie, by ograniczyć korzystanie z pobytu z psami.

Regulacje spacerów z psami w sferze publicznej podlegają przepisom w obecnej sytuacji prawnej, a w szczególności wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, potwierdzonego kolejnymi wyrokami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA z 15 maja 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 177/19, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6.03.2013 r. (II SA/Go 1045/12); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r. (II OSK 2439/14) czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 r. (II SA/Wr 153/14). ) wydanymi na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadzanie zakazu wejścia z psami na tereny publiczne, zostało uznane jako naruszenie swobody obywatelskiej właścicieli, w związku z czym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości jakiegokolwiek sankcjonowania karami posiadaczy zwierząt, którzy wchodzą ze zwierzętami w tzw. przestrzeń publiczną.

Uprawnione służby (policja, straż miejska) są upoważnione reagować w przypadku wyłącznie zgłoszenia bezpośredniego naruszenia bezpieczeństwa lub życia.