Realizacja projektów z dofinansowania

Nazwa:     

 Zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego w dobie pandemii, w obiektach basenowych na polsko-niemieckiej wyspie Uznam. / Gewährleistung der hygienischen Sicherheit während einer Pandemie, in Schwimmbadanlagen auf der deutsch-polnischen Insel Usedom

Całkowita wartość projektu:             20 207,29 EURO
Kwota dofinansowania:                     17 176,20 EURO
Termin rozpoczęcia projektu:          23.10.2020 r.
Termin zakończenia projektu:         23.04.2021 r.
Partner:                                                 Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom
Celem projektu jest ograniczanie następstw pandemii oraz opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zapobiegania ryzyku zakażenia COVID-19, zgodnie z zaleceniami GIS i PZH. Wspólnie z Partnerem opracowano kampanię  informacyjną, działania prewencyjne oraz  instrukcje na temat zachowania bezpieczeństwa w sytuacji epidemii na obiektach basenowych.  W obiekcie prowadzona jest  kampania informacyjna (w dwóch językach, rozwieszono instrukcje, plakaty, rozdawane są ulotki) dotycząca bezpiecznego zachowania w czasie pandemii. W celu dotarcia do szerokiej grupy docelowej, kampania prowadzona jest również w mediach społecznościowych i lokalnych mediach (TV, radio, portale internetowe). Zakupiono sprzęt do dezynfekcji stref przybasenowych i całego obiektu m.in.: bezdotykowe stacje dezynfekcji rąk, lampę UV-ozonator, zamgławiacz, maszynę szorująco-myjącą, odkurzacz basenowy, foliarkę do butów, płyny do dezynfekcji itp. Dodatkowo zakupiono środki zabezpieczenia osób korzystających z obiektu i pracowników maseczki, rękawice, przyłbice, przesłony zabezpieczające obsługę kasową. Nabyte sprzęty przyczyniają się do ograniczania rozwoju i roznoszenia się drobnoustrojów

 

Wniosek o dofinansowanie z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP)
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NABÓR SPECJALNY – COVID-19