Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Operacja: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Priorytet nr 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Nazwa Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu.
Całkowita wartość projektu:  357 637,74
Kwota dofinansowania: 143 627,00
Termin rozpoczęcia projektu Kwiecień 2021
Termin zakończenia projektu Sierpień 2021
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Świnoujście/Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz. Głównym celem projektu jest poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania poprzez zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Zakres projektu dotyczy zagospodarowania terenu na Wyspie Karsibór o powierzchni blisko 2000 m2 na ogólnodostępne miejsce piknikowe. Obszar objęty projektem jest zlokalizowany w rejonie zjazdu z ulicy 1go Maja w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Piastowskiego. Obecnie teren ten nie jest zagospodarowany i posiada nawierzchnię ziemno-trawiastą. Projekt zrealizowany zostanie na działkach o następujących nr ewidencyjnych: 638/16, 141,22 (obręb 0015), które objęte są w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  (obszar ten zalicza się do terenu elementarnego TT.VI C.01).

Zakres przewidzianych w projekcie robót budowlanych obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję wraz z niezbędnymi pracami demontażowymi/rozbiórkowymi istniejącego tam obiektu. Użytkową formą zagospodarowania terenu będzie wydzielony plac wypoczynkowo-rekreacyjny, wyposażony w elementy małej architektury, w tym miejsca do grillowania oraz plac zabaw dla dzieci. Zaprojektowane wyposażenie placu, zapewni wypoczynek zarówno mieszkańcom naszego regionu jak i turystom, zagospodarowany plac wyposażony zostanie dodatkowo w stojaki na rowery. 

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zgodna z celem głównym Lokalnej Strategii Rozwoju Grupy Rybackiej Zalew Szczecińskiej pn. „Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania” oraz celem szczegółowym ww. strategii pn. „Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru” w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Zalewu Szczecińskiego i okolic. Dzięki powstaniu miejsca piknikowego w Świnoujściu – Karsiborze, zwiększeniu ulegnie więc atrakcyjność turystyczna miejscowości położonych bezpośrednio nad Zalewem Szczecińskim, wzrośnie także pozytywny wizerunek turystyczny tychże miejscowości.


Nazwa Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Całkowita wartość projektu:   5 037 963,36 zł
Kwota dofinansowania:   1 827 867,03 zł
Termin rozpoczęcia projektu  29.09.2017 r.
Termin zakończenia projektu 31.07.2019 r.
Budowa przystani w Świnoujściu Łunowie jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie turystyką wodną w naszym regionie. Zatoka Pomorska, oraz Zalew Szczeciński wraz z rozlewiskiem Starej Świny, jeziorami Wicko Małe i Wicko Wielkie przyciągają coraz większą liczbę żeglarzy, którzy szukają nowych, atrakcyjnych przystani i portów, niekoniecznie położonych w centrach miast. Przystań w Łunowie będzie spełniać te warunki. Obszary Delty Świny to tereny niezwykle pod względem krajobrazu i przyrody, unikalne w skali Europy.

Przystań w Łunowie składać się będzie z 6 pomostów pływających mogących pomieścić do 60 jachtów oraz 20 mniejszych jednostek (kajaków, skuterów, łodzi itp.), budynku przystani, gdzie znajdować się będą toalety z natryskami, biuro przystani oraz magazyn sprzętu. Zaplanowany budynek zwieńczy taras widokowy. Pomosty, ze względu na konstrukcję, będą się dopasowywały do zmieniającego poziomu wody. Umożliwią one żeglarzom  zasilenie w prąd i wodę. Na przystani przewidziane jest zamontowanie pompy ssąco-tłoczącej do odbioru nieczystości z łodzi (ścieki i wody zęzowe). Dzięki slipowi możliwe będzie wodowanie/wyciąganie jednostek. Na przyległym terenie posadowiona zostanie wiata grillowa oraz parking dla rowerów i obiekty małej architektury. Wszystko to po to, aby żeglarze, kajakarze czuli się tu komfortowo. Obiekt będzie dostępny także dla osób niepełnosprawnych.

Przystań w Łunowie będzie stanowić kolejny element produktu turystycznego Miasta przeznaczonego dla turystyki wodnej. Razem z przystanią kajakową w Karsiborze, punktem turystyki wodnej, rowerowej i pieszej w Ognicy umożliwi poznanie tej części Świnoujścia wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku.