Polityka prywatności

I. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 1. Korzystając z serwisów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
 7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Szczegóły w Polityce Cookies

 

II. Informuję, że

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”,72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22.

Kontakt w sprawie ochrony danych 

W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u Administratora należy się   kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail sekretariat@osir.swinoujscie.pl, abi@osir.swinoujscie.pl

Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:

 1. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 2. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane,  do czasu cofnięcia zgody oraz w celach związanych z wypełnieniem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przez 5 lat 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)