Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę 250m² terenu w Świnoujściu po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 04.03.2021 na dzierżawę 250m² terenu w Świnoujściu po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej gastronomii w sezonach letnichCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 1/O/2021 dot. „czynności techniczno-pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich do sezonu 2021, tak by korty spełniały warunki rozegrania na nich turniejów w tenisie ziemnym kategorii 1 ( Grade 1)”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/O/2021 dot. „czynności techniczno-pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich doCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę 250m² terenu w Świnoujściu po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Gierczak przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 02.03.2021 na dzierżawę 250m² terenu w Świnoujściu po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Gierczak przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej gastronomii w sezonach letnich wCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę 250m² terenu w Świnoujściu po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 26.02.2021 na dzierżawę 250m² terenu w Świnoujściu po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej gastronomii w sezonach letnich wCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr KR.251.1.2021 dot. Wykonanie projektu, druk oraz dostawa ulotek składanych- cenników dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr KR.251.1.2021  dot. „Wykonanie projektu, druk oraz dostawa ulotek składanych- cenników dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”. Wpłynęło 20 ofert spełniające warunki zapytania. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriówCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 2/GSDT/2021 – Wykonanie przeglądu urządzeń detekcji gazu w 6 kotłowniach gazowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz informuje, że w wyniku postępowania nr 2/GSDT/2021 na „Wykonanie przeglądu urządzeń detekcji gazu w 6 kotłowniach gazowych”, w ustalonym terminie wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymogi formalne. Oferta złożona przez firmę CAD INSTAL Dawid Herman, ul.Czytaj więcej

Wynik postępowania: ADM.251.4.2021- Obsługa, konserwacja i naprawa abonenckich central telefonicznych dla OSIR Wyspiarz

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr ADM.251.4.2021 dotyczącego Obsługi, konserwacji i naprawy abonenckich central telefonicznych dla OSIR Wyspiarz – otrzymano 1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: DANTEL-DanielCzytaj więcej

Wynik postępowania: ADM.251.2.2021 – Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów z podziałem na zadania nr. 1,2,3

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr ADM.251.2.2021 dotyczącego – Zakupu wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów z podziałem na zadania nr. 1,2,3 – otrzymanoCzytaj więcej

Wynik postępowania: ADM.251.1.2021 – Zakup paliwa do pojazdów służbowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr ADM.251.1.2021 dotyczący – Zakupu paliwa do pojazdów służbowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, wpłynęły  2 oferty spełniające warunki zapytania.Czytaj więcej

Wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy w postępowaniu nr OSIR/ZP/6/2020 na realizację zadania publicznego „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleksu Sportowego Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście

Informujemy, Państwa iż w związku z pismem jakie wpłynęło w dn.12.01.2021 r. ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delpninus Sport Promotion z siedzibą we Wrocławiu zawiadamiającym Zamawiającego o rezygnacji z podpisania umowy w zakresie realizacji zadania na.: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego wCzytaj więcej