Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1 ( Lokalizacja 1) z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do II postępowania przetargowego w dniu 24.05.2021 na dzierżawę   300 m² terenu plaży po wschodniej (prawej)  stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1 (Lokalizacja 1) Czytaj więcej

Wynik pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty, z czego jedna nie została rozpatrzona, ponieważ wpłynęła po terminie. Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Pana  Jakuba Sołtysiaka Płatny Parking na kwotę 12 500,00 zł brutto miesięcznie, uzyskując rekomendację do zawarciaCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach:LOKALIZACJA 1 – 300 m² po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa; LOKALIZACJA 2 – łącznie 300 m² obejmuje 3miejsca po 100m ² tj. po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Orkana, po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców i po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 14.05.2021 na dzierżawę po  300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach: LOKALIZACJA 1 – Czytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowy na dzierżawę 10m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al.Interferie) część działki nr 180/3 obręb 2 teren położony na wschód od wytyczonego w miejscowym planie zagospodarowania przejścia plażowego przed koszami plażowymi, z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu plażowego w sezonach letnich 2021,2022,2023.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 06.05.2021 na dzierżawę 10m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomościCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemny ofertowy na dzierżawę po 1000m² terenu na plaży w Świnoujściu przez podmioty prowadzące działalność hotelarską: hotel z minimalną ilością 50 pokoi, pensjonat z minimalną ilością 50 pokoi, apartamenty minimalna ilość to 50 apartamentów, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2021 w lokalizacjach: MIEJSCE 1 – po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa, MIEJSCE 2 – po lewej stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo ( Chrobrego), MIEJSCE 3 – po lewej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al. Interferie)

Aktualizacja z dnia 30.04.2021  dot. MIEJSCE  1 –  po prawej  stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1, teren położony  przed obiektem gastronomii (patrząc  od strony morza)  – złożono 1 ofertę, spełniającą warunki udziału w przetargu,Czytaj więcej

Wynik postępowania na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu (działka Świnoujście Warszów nr 18 obr. 0011) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 3200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu wpłynęły 2 oferty spełniające warunki przetargu. W toku postępowania wyłoniono ofertę:  Projekt Parking Sp. z o.o. z kwotą czynszu 5.100,00zł miesięcznie, uzyskując rekomendację do zawarcia umowyCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę 300m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al.Interferie) przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni koszy plażowych w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 19.04.2021 na dzierżawę 300m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomościCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 3/O/2021 dot. „Wymiana 77,5mb ogrodzenia terenu Stadionu miejskiego w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/O/2021 dot. „Wymiany 77,5mb ogrodzenia terenu Stadionu miejskiego w Świnoujściu”- wpłynęło 9 ofert, z czego 7 spełniająca wszystkie warunki zapytania. ZamawiającyCzytaj więcej

Informacja o wyniku drugiego nieograniczonego, pisemnego przetargu na dzierżawę sanitariatu publicznego zlokalizowanego przy wejściu plażowym od ul. Uzdrowiskowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 09.04.2021 na dzierżawę sanitariatu publicznego w latach 2021 – 2022, zlokalizowanego w Świnoujściu przy wejściu na plażę od ul. Uzdrowiskowej, zgłosił się 1 oferent. Oferta spełniłaCzytaj więcej

Informacja o unieważnieniu nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę po 1000m² terenu na plaży w Świnoujściu przez podmioty prowadzące hotele, pensjonaty, apartamenty z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2021 w lokalizacjach:MIEJSCE 1 – po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1;MIEJSCE 2 – po lewej stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo ( Chrobrego) część działki nr 180/3 obręb 2;MIEJSCE 3 – po lewej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al.Interferie) część działki nr 180/3 obręb 2

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu unieważnia nieograniczony przetarg pisemny ofertowy  na dzierżawę po 1000m² terenu na plaży w Świnoujściu przez podmioty prowadzące hotele, pensjonaty, apartamenty z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych  obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże,Czytaj więcej