Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na najem łącznie 56 m² terenu plaży w Świnoujściu przeznaczonego pod postawienie razem 14 sztuk jednakowych przebieralni plażowych ogólnodostępnych i bezpłatnych z prawem zamieszczania na nich powierzchni reklamowych w sezonach letnich w latach 2023, 2024, 2025

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że do postępowania przetargowego w dniu 30.01.2023 na najem terenu plaży w Świnoujściu łącznie 56 m² terenu plaży w Świnoujściu przeznaczonego pod postawienie razem 14 sztuk jednakowych przebieralni plażowych ogólnodostępnych i bezpłatnychCzytaj więcej

Rozstrzygnięcie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Moniuszki w Świnoujściu o powierzchni 1456 m2 na prowadzenie parkingu samochodowego

Na nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu przy ul. Moniuszki w Świnoujściu o powierzchni 1456 m2 na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie warunki postępowania przetargowego. Firma ParkingCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 4/OS/2022 dot. Zakup i montaż 2 sztuk moskitiery drzwiowej plisowanej w wejściach na Halę tenisową

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/OS/2022 dot.”Zakup i montaż 2 sztuk moskitiery drzwiowej plisowanej w wejściach na Halę tenisową „- wpłynęły 4 oferty spełniające wszystkie warunkiCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 3/OS/2022 dot. Modernizacja Stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/OS/2022 dot. „Modernizacja Stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników”- wpłynęły 2 oferty. Z czego 1 spełniająca wszystkie warunkiCzytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 2/O/2022 dot. zakupu 8 przenośnych bramek piłkarskich o wymiarach 180 x 120 cm i 1 przenośną bramkę piłkarską o wymiarach 7,32 x 2,44 m.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/O/2022 dot. „zakupu 8 przenośnych bramek piłkarskich o wymiarach 180 x 120 cm i 1 przenośną bramkę piłkarską o wymiarach 7,32Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 1/O/2022 dot. czynności techniczno – pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich do sezonu 2022, tak by korty spełniały warunki rozegrania na nich turniejów w tenisie ziemnym kategorii 1 (Grade 1)

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/O/2022 dot. „czynności techniczno – pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanieCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 100m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Uzdrowiskowej 2 wraz z dostępem do 1 toru szkoleniowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi takimi jak kite i windsuring w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że do postępowania przetargowego w dniu 26.04.2022 na dzierżawę 100m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej (wschodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Uzdrowiskowej 2 wraz z dostępem do 1 toru szkoleniowego zCzytaj więcej

Informacja dot. II nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępem do 1 toru wodnego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi – sprzętem pływającym (nie dotyczy kite- i windsuringu) w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że po dokonaniu ponownej weryfikacji i oceny ofert wskazuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył oferent LOKUS Sp. z o.o. z Krakowa z kwotą oferty 78.310,00 zł brutto miesięcznie, uzyskując tym samym prawo doCzytaj więcej

Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę 25m² terenu plaży w Świnoujściu na wysokości zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo wraz z dostępem do 1 toru wodnego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjnych związanych ze sportami wodnymi – sprzętem pływającym (nie dotyczy kite- i windsuringu) w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024

Aktualizacja z dnia 02.05.2022 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że oferent RAMSTAD Spółka z o.o. z Koszalina, który uzyskał prawo do zawarcia umowy dzierżawy odstąpił od  jej podpisania. Na przedmiotową dzierżawę zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe  Czytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 100 m² terenu na plaży w Świnoujściu po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z Al. Interferie część działki nr 180/27 (dawniej 180/3) obręb 2 z przeznaczeniem pod działalność rehabilitacyjną/rekreacyjną w sezonach letnich 2022,2023, 2024.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 11.04.2022 na dzierżawę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 100 m² terenu na plaży w Świnoujściu po zachodniej (lewej)  stronie zejścia naCzytaj więcej