Rozstrzygnięcia postępowań

Wynik postępowania na dzierżawę powierzchni holu na cel prowadzenia punktu gastronomicznego (obiekt Uznam Arena)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego wpłynęła w terminie 1 oferta spełniająca wymogi postępowania, złożona przez Kirol Sp. z o.o.  w kwocie 500,00 zł brutto. Protokół z postępowania zawiera rekomendacja zawarcia umowy z oferentem.

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnegona na dzierżawę na okres 3 lat: części budynku o powierzchni 236,79 m² z przeznaczeniem na działalność, gastronomiczną, część budynku o powierzchni 98,80 m² z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, oraz grunt o powierzchni 250 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i ogródek gastronomiczny w Świnoujściu na terenie Portu Jachtowego Basen Północny

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 5.10.2021r. na dzierżawę na okres 3 lat: części budynku o powierzchni 236,79 m² z przeznaczeniem na działalność,  gastronomiczną, część budynku o powierzchni 98,80 m² zCzytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu I nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o pow. 1500m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta od Pani Justyny Lisiak na kwotę  6.930,00 zł brutto, która tym samym uzyskała prawo do zawarcia umowy dzierżawy

Informacja o wyniku postępowania nr 6/O/2021 dot. „Kompleksowe czyszczenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ( 4800 m² ) na Stadionie miejskim w Świnoujściu”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/O/2021 dot. „Kompleksowe czyszczenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ( 4800 m² ) na Stadionie miejskim w Świnoujściu”- wpłynęło 5 ofert spełniających wszystkieCzytaj więcej

Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1 ( Lokalizacja 1) z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do II postępowania przetargowego w dniu 24.05.2021 na dzierżawę   300 m² terenu plaży po wschodniej (prawej)  stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1 (Lokalizacja 1) Czytaj więcej

Wynik pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty, z czego jedna nie została rozpatrzona, ponieważ wpłynęła po terminie. Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez Pana  Jakuba Sołtysiaka Płatny Parking na kwotę 12 500,00 zł brutto miesięcznie, uzyskując rekomendację do zawarciaCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach:LOKALIZACJA 1 – 300 m² po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z ul. Prusa; LOKALIZACJA 2 – łącznie 300 m² obejmuje 3miejsca po 100m ² tj. po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Orkana, po zachodniej (lewej) stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców i po wschodniej (prawej) stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 14.05.2021 na dzierżawę po  300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność sportowo- rekreacyjną w sezonach letnich 2021,2022, 2023 w lokalizacjach: LOKALIZACJA 1 – Czytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowy na dzierżawę 10m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al.Interferie) część działki nr 180/3 obręb 2 teren położony na wschód od wytyczonego w miejscowym planie zagospodarowania przejścia plażowego przed koszami plażowymi, z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu plażowego w sezonach letnich 2021,2022,2023.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 06.05.2021 na dzierżawę 10m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomościCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemny ofertowy na dzierżawę po 1000m² terenu na plaży w Świnoujściu przez podmioty prowadzące działalność hotelarską: hotel z minimalną ilością 50 pokoi, pensjonat z minimalną ilością 50 pokoi, apartamenty minimalna ilość to 50 apartamentów, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację gości tych obiektów usytuowanych na terenie Świnoujścia lewobrzeże, w sezonie letnim 2021 w lokalizacjach: MIEJSCE 1 – po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa, MIEJSCE 2 – po lewej stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo ( Chrobrego), MIEJSCE 3 – po lewej stronie na wysokości ul. Zdrojowej (brak zejścia na plażę od ulicy Zdrojowej, dostęp do nieruchomości z zejścia z ul. Uzdrowiskowej lub Al. Interferie)

Aktualizacja z dnia 30.04.2021  dot. MIEJSCE  1 –  po prawej  stronie zejścia na plażę z ul. Prusa część działki nr 3/4 obręb 1, teren położony  przed obiektem gastronomii (patrząc  od strony morza)  – złożono 1 ofertę, spełniającą warunki udziału w przetargu,Czytaj więcej

Wynik postępowania na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu (działka Świnoujście Warszów nr 18 obr. 0011) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 3200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w terminie przewidzianym w postępowaniu wpłynęły 2 oferty spełniające warunki przetargu. W toku postępowania wyłoniono ofertę:  Projekt Parking Sp. z o.o. z kwotą czynszu 5.100,00zł miesięcznie, uzyskując rekomendację do zawarcia umowyCzytaj więcej