Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2023 – plan zamówień publicznych na rok 2023

2023_BZP 00027753_01_P

2022 – plan zamówień publicznych na rok 2022 – wersja nr 2

2022_BZP 00015786_02_P

2022 – plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022_BZP 00015786_01_P

2021 – aktualizacja nr 2 z dnia 26.03.2021 – wersja nr 3

Plan zamówień 2021_BZP 00000479_03_P

2021 – aktualizacja nr 1 z dnia 10.03.2021 – wersja nr 2

Plan zamówień 2021_BZP 00000479_02_P

2021 – plan zamówień publicznych na rok 2021

Plan zamówień 2021_BZP 00000479_01_P-1

2020

Plan zamówień publicznych 2020

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

2017</h3

plan finansowy

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, jako podmiot wskazany , w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy sporządził i zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.