Sekcja lekkoatletyczna

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 9 do 12 lat na zajęcia lekkoatletyczne. Treningi prowadzone są przez Pana Adama Wielechowskiego trener PZLA. Zapewniamy fachową opiekę trenerską, profesjonalny sprzęt sportowy, wszechstronny rozwój fizyczny. Zajęcia odbywają się w dniach:

środa w  godzinach od  15:30 do 17:00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 6

budynek A, przy ul. Staszica 17,

piątek w godzinach od 15:30 do 17:00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 6

budynek A, przy ul. Staszica 17,

Bierzemy udział w biegach ligowych, ulicznych, miejskich, w wyjazdowych i stacjonarnych obozach szkoleniowych.

Od stycznia 2021 r., zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji),

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

W tytule proszę wpisać sekcja lekkoatletyczna  oraz imię i nazwisko dziecka

Terminy wpłat do:

15.03.2021, 15.04.2021, 15.05.2021, 15.06.2021

Kontakt z trenerem: Adam Wielechowski, tel. 665154 799

e-mail: a.wielech@gmail.com