Sekcja żeglarska

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat do sekcji żeglarskiej prowadzonej przez Panią Hankę Żurawską.

Zajęcia odbywają się w soboty na przystani żeglarskiej w Łunowie w okresie:
– od listopada do marca w godzinach od 9:30 do 14:30 zajęcia bosmański i teoretyczne,
– od kwietnia do października w godzinach od 9:30 do 16:30 zajęcia praktyczne na wodzie.

Zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach sekcji sportowych jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji)

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

Terminy wpłat: najpóźniej do 15-go dnia miesiąca

W tytule proszę wpisać: sekcja żeglarska  oraz imię i nazwisko dziecka