Sekcja tenis stołowy

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia tenisa stołowego prowadzone przez Pana Mirosława Weremiuka.

Treningi odbywają się w na się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” przy ul. Piłsudskiego 9, w dniach:

środa w  godzinach od  15:30 do 17:30,

sobota w godzinach od 13:00 do 15:00

– niedziela w godzinach od 13:00 do 15:00

Program zajęć nauczanie podstaw i doskonalenie techniki gry w tenisa stołowego.

Kontakt z instruktorem: Mirosław Weremiuk  tel. 608 473 659

Od stycznia 2021 r., zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji)

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

W tytule proszę wpisać sekcja tenisa stołowego oraz imię i nazwisko dziecka