Sekcja siatkówka

Zapraszamy dzieci z rocznika 2014 i 2015 na zajęcia minisiatkówki. 

W programie zajęć:

✔ ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami siatkówki dla dzieci,

✔ gry zespołowe,

✔ zabawy ruchowe.

Zajęcia odbywają się w hali sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9 (wejście od ul. Hołdu Pruskiego), w czwartki w godzinach od 17:00 do godziny 18:30. 

Zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” udział w zajęciach sekcji sportowych jest odpłatny.

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji)

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

Terminy wpłat: najpóźniej do 15-go dnia miesiąca

W tytule proszę wpisać: sekcja siatkówki  oraz imię i nazwisko dziecka

 

Kontakt z instruktorem i zapisy na zajęcia:

Andrzej Jaroni tel. 516 167 274

Ilość miejsc ograniczona