Roczna ocena jakości wody 2023 + kontrola jakości wody

KOMUNIKAT

Na podstawie sprawozdania  z badań akredytowanego laboratorium z GBA |Polska SA – Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu, jako zarządca Kompleksu Sportowego Uznam Arena informuje, że woda znajdująca się w nieckach basenowych: 

  • sportowej (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

  • rekreacyjnej (częstotliwość pomiaru 4 x w miesiącu)

  • systemach doprowadzenia i cyrkulacji obiegu (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

 nadaje się do kąpieli

Zgodnie z uzyskanym sprawozdaniem z badań wody:

  • w niecce basenowej rekreacyjnej  SPEŁNIA wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016).

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

badania realizuje – GBA Polska SA