Podpisane umowy

Wykaz umów kosztowych zawartych przez komórkę ADM w I kwartale roku 2021

Zestawienie udzielonych zamówień zawartych umów I kwartał roku 2021

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot. Obiektów sportowych OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot. Obiektów sportowych OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu Zestawienie-zawartych-umów-w-2021r.

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot. obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot.  obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu Zestawienie zawartych umów w 2021r.

Zestawienie zawartych umów w 2020 r. na obiekcie OSiR Wyspiarz – Kempingu Relax

Zestawienie zawartych umów w 2020 r. na obiekcie OSiR Wyspiarz – Kempingu Relax Zestawienie zawartych umów w 2020 roku dot

Zestawienie zawartych umów w 2020 roku dot. obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2020  roku dot.  obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu Zestawienie zawartych umów w 2020 roku dot

Umowa nr 9/O/2020 na „Zakup i dostawa 25 ton koksu opałowego”

Zawarta w dniu,05.10.2020 Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375 – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście wCzytaj więcej

Zestawienie zawartych umów z tytułu dzierżawy w roku 2020

Zestawienie zawartych umów z tytułu dzierżawy

Wykaz zawartych umów kosztowych za rok 2020 – ADMINISTRACJA

Wykaz zawartych umów kosztowych za rok 2020 – ADMINISTRACJA Zestawienie udzielonych zamówień zawarych umów ROK 2020 Aktualizacja na dzień 31.12.2020 Zestawienie udzielonych zamówień zawartych umów ROK 2020 — OSIR ADM

Wykaz zawartych umów kosztowych za rok 2019 – ADMINISTRACJA

Wykaz zawartych umów kosztowych za rok 2019 – ADMINISTRACJA Rejestr udzielonych zamówień 2019  

UMOWA nr 3/BP/2020 – Regulacja posadowienia pomostów pływających nr 1, 2 i 3 w porcie jachtowym Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV

zawarta w dniu 11 marca 2020 r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,                                                                       NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonegoCzytaj więcej