Podpisane umowy

Zestawienie zawartych umów z tytułu dzierżawy w roku 2022

Zestawienie zawartych umów z tytułu dzierżawy najmu w 2022 roku

Zestawienie umów zawartych w 2021 r. na Obiektach sportowych

NR UMOWY KONTRAHENT OKRES TRWANIA Przedmiot umowy, sposób obciążenia 1/2021 Klub Sportowy Prawobrzeże Świnoujście 01.01.2021-31.12.2021 najem obiektu sportowego przy ul. Białoruskiej 4 wg stawek za najem w Cenniku dla stowarzyszeń 2/2021 Klub Sportowy Prawobrzeże Świnoujście 1.01-31.12.2021 najem pomieszczenia magazynowego wCzytaj więcej

Zestawienie zawartych umów z tytułu dzierżawy w roku 2021

Zestawienie zawartych umów z tytułu dzierżawy najmu w 2021

Zestawienie umów zawartych w 2021 r. na obiekcie Uznam Arena

NR UMOWY KONTRAHENT OKRES TRWANIA Przedmiot umowy, sposób obciążenia 1/UA/2021 Stowarz.STRONG FINGERS 01.02.2021-31.12.2023 użyczenie ścianki i sprzętu bezpłatne 2/UA/2021 WIN KIDS 4.02-31.12.2021 najem torów i hali sportowej wg stawek za najem w Cenniku dla Stowarzyszeń 3/UA/2021 KARATE Kyokushin 5.02-31.12.2021 najemCzytaj więcej

Wykaz umów kosztowych zawartych przez komórkę ADM w I kwartale roku 2021

Zestawienie udzielonych zamówień zawartych umów I kwartał roku 2021

Zestawienie zawartych umów kosztowych w 2021 roku dot. Obiektów sportowych OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot. Obiektów sportowych OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu Zestawienie-zawartych-umów-w-2021r.

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot. obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2021 roku dot.  obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu Zestawienie zawartych umów w 2021r.

Zestawienie zawartych umów w 2020 r. na obiekcie OSiR Wyspiarz – Kempingu Relax

Zestawienie zawartych umów w 2020 r. na obiekcie OSiR Wyspiarz – Kempingu Relax Zestawienie zawartych umów w 2020 roku dot

Zestawienie zawartych umów w 2020 roku dot. obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2020  roku dot.  obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu Zestawienie zawartych umów w 2020 roku dot

Umowa nr 9/O/2020 na „Zakup i dostawa 25 ton koksu opałowego”

Zawarta w dniu,05.10.2020 Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375 – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście wCzytaj więcej