ZALECENIA GIS-SARS CoV-2 / JAKOŚĆ WODY

Zalecenia dla kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Korzystanie z kąpielisk w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK – ZALECENIA:

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,

 • należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),

 • należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,

 • należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,

 • zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,

 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny),

 • zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

 • należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe,

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 • korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno odbywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

 
Miejsca poboru: Daty poborów Przydatność do kąpieli
Kąpielisko Morskie Uznam:

(okres funkcjonowania 19.06-06.09.2020)

 • wejście Powstańców Śląskich
 • wejście Nowowiejskiego

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOSKONAŁA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

15.06.2020
22.06.2020
29.06.2020
06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
31.08.2020
przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

Kąpielisko Morskie Zachód:

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2020)

 • wejście Orkana
19.06.2020
06.07.2020
20.07.2020
03.08.2020
17.08.2020
przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

 

Kąpielisko Morskie Wschód:

 • wejście Chrobrego/Trentowskiego

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2020)

19.06.2020
06.07.2020
20.07.2020
03.08.2020
17.08.2020
przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

Kąpielisko Morskie Warszów:

 • 200 m na prawo od drogi wjazdowej

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2020)

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOSKONAŁA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

19.06.2020
29.06.2020
06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

przydatna do kąpieli

 

Opis: KW -kontrola wewnętrzna zlecona przez Ośrodek, KU – kontrola urzędowa na zlecenie Inspektora sanitarnego, kolorem niebieskim zaznaczono zakres zrealizowanych badań

PROFILE WODY DLA KĄPIELISK MORSKICH w Świnoujściu:

2020 profil wody Uznam

2020 profil Warszów

2020 profil Zachód

2020 profil Wschód