ZALECENIA GIS-SARS CoV-2 / JAKOŚĆ WODY

Zalecenia dla kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Korzystanie z kąpielisk w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK – ZALECENIA:

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,

 • należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),

 • należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,

 • należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,

 • zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,

 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny),

 • zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

 • należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe,

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 • korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno odbywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

 
Miejsca poboru: Daty poborów Przydatność do kąpieli
Kąpielisko Morskie Uznam:

(okres funkcjonowania 24.06-03.09.2023)

 • wejście Powstańców Śląskich
 • wejście Nowowiejskiego

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOBRA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

22.06.2023 przydatna do kąpieli
Kąpielisko Morskie Bałtycka:

(funkcjonuje od 01.07-31.08.2023)

 • wejście Bałtycka/Żeromskiego
26.06.2023 przydatna do kąpieli
Kąpielisko Morskie Interferie:

(funkcjonuje od 01.07-31.08.2023)

 • wejście Al. Interferie/Chrobrego

 

26.06.2023 przydatna do kąpieli
 

 

 

 

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Przytór:

(funkcjonuje od 01.07-30.07.2023)

 • na lewo od drogi wjazdowej od ul. Bunkrowej

 

Uwagi:

 

 

27.06.2023 przydatna do kąpieli