ZALECENIA GIS-SARS CoV-2 / JAKOŚĆ WODY

Zalecenia dla kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Korzystanie z kąpielisk w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK – ZALECENIA:

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,

 • należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),

 • należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,

 • należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,

 • zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,

 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny),

 • zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

 • należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe,

 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 • korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno odbywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

 
Miejsca poboru: Daty poborów Przydatność do kąpieli
Kąpielisko Morskie Uznam:

(okres funkcjonowania 25.06-05.09.2021)

 • wejście Powstańców Śląskich
 • wejście Nowowiejskiego

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOSKONAŁA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

21.06.2021 przydatna do kąpieli
28.06.2021 przydatna do kąpieli
05.07.2021 przydatna do kąpieli
12.07.2021 przydatna do kąpieli
19.07.2021 przydatna do kąpieli
26.07.2021 przydatna do kąpieli
02.08.2021 przydatna do kąpieli
09.08.2021 przydatna do kąpieli
16.08.2021 przydatna do kąpieli
23.08.2021 przydatna do kąpieli
30.08.2021 zakaz kąpieli
 

 

Kąpielisko Morskie Zachód:

(funkcjonuje od 01.07-31.08.2021)

 • wejście Orkana
25.06.2021 przydatna do kąpieli
05.07.2021 przydatna do kąpieli
19.07.2021 przydatna do kąpieli
02.08.2021 przydatna do kąpieli
16.08.2021 przydatna do kąpieli
 

 

 

 

 

Kąpielisko Morskie Wschód:

(funkcjonuje od 01.07-31.08.2021)

 • wejście Chrobrego/Trentowskiego

 

25.06.2021 przydatna do kąpieli
05.07.2021 przydatna do kąpieli
19.07.2021 przydatna do kąpieli
02.08.2021 przydatna do kąpieli
16.08.2021 przydatna do kąpieli
 

 

 

 

Kąpielisko Morskie Warszów:

(funkcjonuje od 25.06-31.08.2021)

 • 200 m na prawo od drogi wjazdowej

 

Uwagi:

klasyfikacja wody: DOSKONAŁA

Kąpielisko monitorowane w ramach Programu Błękitna Flaga

21.06.2021 przydatna do kąpieli
28.06.2021 przydatna do kąpieli
05.07.2021 przydatna do kąpieli
12.07.2021 przydatna do kąpieli
19.07.2021 przydatna do kąpieli
26.07.2021 przydatna do kąpieli
02.08.2021 przydatna do kąpieli
09.08.2021 przydatna do kąpieli
16.08.2021 przydatna do kąpieli
23.08.2021 przydatna do kąpieli
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: KW -kontrola wewnętrzna zlecona przez Ośrodek, KU – kontrola urzędowa na zlecenie Inspektora sanitarnego, kolorem niebieskim zaznaczono zakres zrealizowanych badań

PROFILE WODY DLA KĄPIELISK MORSKICH w Świnoujściu:

2022 profil wody Uznam

2022 profil Warszów

2022 profil Zachód

2022 profil Wschód