INSTRUKCJE

Raport o stanie zapewnienia dostępności do podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności do podmiotu publicznego_OSIR BIP Raporty o dostępności architektonicznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”: 1. Raport o dostępności architektonicznej Administracja OSIR 2. Raport o dostępności architektonicznej Biuro Basen Północny 3. Raport o dostępności architektonicznejCzytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129 999,99 zł netto – obowiązujący od 22.03.2021r.

Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129 999,99 zł netto – obowiązujący od 22.03.2021r. nr 23 2021 z dn. 19.03.21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwotyCzytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129 999,99 zł netto

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129 999,99 zł netto. nr 1 z dn. 11.01.21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129999,99 zł (2)

Instrukcja w sprawie sposobu obiegu dowodów księgowych i instrukcja inwentaryzacyjna

Z dniem 1 sierpnia 2015r. Zarządzeniem nr 34/2015 i 35/2015 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z dnia 15 lipca 2015r. wprowadza się Instrukcję w sprawie sposobu obiegu dowodów księgowych oraz Instrukcję inwentaryzacyjną. Załączniki: instrukcja obiegu dokumentów księgowych instrukcja inwentaryzacyjna

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

nr 23 2021 z dn. 19.03.21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 129,999,99 zł netto Z dniem 01 sierpnia 2015r. Zarządzeniem nr 33/2015 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z dniaCzytaj więcej