Sekcja lekkoatletyczna Prawobrzeże

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 9 do 12 lat na zajęcia lekkoatletyczne prowadzone są przez Pani Karolina Romańska.

Zajęcia odbywają się na boisku  i w hali sportowej przy ul. Białoruskiej w czwartki od  godz. od  18:30 do 20:00

Opłata miesięczna wynosi 30,00 zł (wnoszona w miesiącu działania sekcji),

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA II o/Szczecin nr  70 1240 3927 1111 0011 0380 8962

W tytule proszę wpisać sekcja pływacka oraz imię i nazwisko dziecka

Terminy wpłat do: 15 każdego miesiąca

Zapraszamy