Opis

Regulamin II edycji Świnoujskiej Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”

 

 

 

I. Informacje Ogólne:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zwany dalej Ośrodkiem wychodząc naprzeciw potrzebom aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz poszukiwaniu młodych talentów biegowych, postanowił zorganizować cykl imprez biegowych, pod nazwą Świnoujska Liga Biegowa z „Wyspiarzem”, zwaną dalej Ligą.
2. Liga to cykl 5 imprez biegowych, rozgrywanych na terenie Ośrodka przy ul. Matejki 22. Start i meta na Stadionie miejskim, trasa wokół części korony stadionu.
3. Coroczna edycja Ligi odbywać się będzie w danym roku szkolnym systemem jesień – wiosna i obejmie starty uczestników w pięciu imprezach biegowych (po 1 w każdym miesiącu).
II. Imprezy składające się na Świnoujską Ligę Biegową:
1. Terminarz biegów, stanowi integralną cześć Regulaminu
a) biegi jesienne 17.10.2019,
b) biegi z Mikołajem 08.12.2019,
c) zima biegowa 02.02.2020,
d) biegi z Marzanną 22.03.2020,
e) biegi Aprylisowe 05.04.2020.
2. Uczestnikami Ligi są: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe w biegu otwartym z terenu miasta Świnoujście.
3. Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujscie.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez „Organizatora”
na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich.
III. Kategorie wiekowe uczestników biegów oraz dystans:
a) Przedszkola (rocznik 2013 i młodsi) K i M – 250 m
b) Szkoły Podstawowe:
– klasy I-II (rocznik 2012-2011) K i M – 400 m
– klasy III – IV (rocznik 2010-2009) K i M – 400 m
– klasy V-VI (rocznik 2008-2007) K i M – 650 m
– klasy VII-VIII (rocznik 2006-2005) K i M – 900 m
c) Szkoły Średnie (rocznik 2004/03/02/01) K i M – 900 m
d) Bieg OPEN K i M – 3600 m
IV. Przyznawanie punktów:
1. W każdym biegu uczestnik zdobywa punkty wg zajętego miejsca (klucza) np.:
a) 1 miejsce = 30 pkt,
b) 2 miejsce = 29 pkt,
c) 3 miejsce = 28 pkt
d) 9 miejsce = 27 pkt, ………….itd.

2. Zwycięzcą Ligi w poszczególnych kategoriach wiekowych jest uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów, przy czym do końcowej punktacji zalicza się 4 spośród 5 startów.
3. Do punktacji drużynowej na „Najbardziej rozbieganą szkołę w Świnoujściu” zlicza
się punkty 5 najlepszych zawodników danej szkoły z każdej kategorii wiekowej.
V. Nagrody za cały cykl Świnoujskiej Ligi Biegowej:
1. W każdym cyklu zawodów I-III miejsca pamiątkowe medale.
2. Zwycięzcy Ligi Biegowej w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary I-III miejsca.
3. Trzy najlepsze szkoły otrzymają puchary za tytuł „Najbardziej rozbieganej szkoły
w Świnoujściu”.
VI. Cele i zadania:
1. Popularyzacja i propagowanie kultury fizycznej na terenie miasta Świnoujście.
2. Umożliwienie sportowego rozwoju i szkolenia dzieciom i młodzieży uzdolnionej biegowo,
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy z terenu miasta Świnoujście.
4. Wyłonienie najbardziej rozbieganego przedszkola, rozbieganej szkoły w Świnoujściu.
5. Nauka współzawodnictwa oraz zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Świnoujściu.
6. Upowszechnianie rekreacji ruchowej i sportu poprzez uczestnictwo w regularnych treningach oraz udział w Lidze Biegowej.
7. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.
VII. Zasady uczestnictwa i postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie się do Biegów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
2. W biegach obowiązuje KARTA STARTOWA, którą zapewnia organizator zawodów
( jej brak na mecie, uniemożliwia sklasyfikowanie).
3. Osoby uczestniczące w Świnoujskiej Lidze Biegowej z „Wyspiarzem” wyrażają zgodę
na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby Ligi Biegowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
4. Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujscie.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez „Organizatora”
na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich.
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczna.
8. Osoba do kontaktu: Adam Wielechowski tel. 665-154-799

e-mail: a.wielech@gmail.com

Regulamin II Edycja Świnoujskiej Ligi Biegowej

—————————————————————————-

Regulamin I edycji Świnoujskiej Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”

1 Informacje Ogólne:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zwany dalej Ośrodkiem wychodząc naprzeciw potrzebom aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz poszukiwaniu młodych talentów biegowych, postanowił zorganizować cykl imprez biegowych, pod nazwą Świnoujska Liga Biegowa z „Wyspiarzem”, zwaną dalej Ligą.
 2. Liga to cykl 5 imprez biegowych, rozgrywanych na terenie Ośrodka
  przy ul. Matejki 22. Start i meta na Stadionie miejskim, trasa wokół  części korony stadionu.
 3. Coroczna edycja Ligi odbywać się będzie w danym roku szkolnym systemem jesień – wiosna i obejmie starty uczestników w pięciu imprezach biegowych (po 1 w każdym miesiącu).

2   Imprezy składające się na Świnoujską Ligę Biegową:

– jesień biegowa – przełaje pod nazwą „Szukamy Talentów” – listopad,

– Jesień biegowa – przełaje z mikołajem                                – grudzień,

– zima biegowa  – biegi Walentego                                       – luty,

– wiosna biegowa – biegi z Marzanną                                    – marzec,

– wiosna biegowa- bieg Aprylisowy                                      – kwiecień.

 1. Terminarz biegów, który stanowi integralną cześć Regulaminu zostanie udostępniony przez Ośrodek  z chwilą ustalenia terminów startów poszczególnych biegów, jednak nie później niż na 10 dni przed rozegraniem biegu.
 2. Uczestnikami Ligi są: przedszkolaki,  uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe w biegu otwartym  z terenu miasta Świnoujście.
 3. Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujście.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez Organizatora
  na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkół podstawowych, szkołach średnich.

3  Kategorie wiekowe uczestników biegów oraz dystans:   

 • Przedszkola  (rocznik 2012 i młodsi                       K i M – 250m
 • Szkoły Podstawowe:

– klasy I-II                         (rocznik 2010-2011 ) K i M –   400 m

– klasy III – IV              (rocznik 2008-2009)   K i M –   400 m

– klasy V-VI                 (rocznik 2002007-2006 )  K i M – 650 m

– klasy VII-VIII i IIIG  (rocznik2005-2004-2003)    K i M – 900 m

– Klasy I-II-III Śr.        (rocznik 2002-2001-2000)  K i M – 900 m

 •       Bieg otwarty OPEN    ( K i M )                                   K i M – 3600 m

 4 Przyznawanie punktów:

 1. W każdym biegu uczestnik zdobywa punkty wg zajętego miejsca(klucza) np.:
  1. 1 miejsce = 30 pkt,
  2. 2 miejsce = 29 pkt,
  3. 3 miejsce = 28 pkt
  4. 9 miejsce = 21 pkt,  ………….itd.
 1. Zwycięzcą Ligi w poszczególnych kategoriach wiekowych jest uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów, przy czym do końcowej punktacji zalicza się 4 spośród 5 startów.
 2. Do punktacji drużynowej  na „Najbardziej rozbieganą szkołę w Świnoujściu”  zlicza
  się punkty 5 najlepszych zawodników danej szkoły z każdej kategorii wiekowej.

5  Nagrody za cały cykl Świnoujskiej Ligi Biegowej ufundowane przez Organizatora

 1. W każdym cyklu zawodów   I-III  miejsca   pamiątkowe medale
 2. Zwycięzcy Ligi Biegowej w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary I-III miejsca
 3. Najlepsze szkoły otrzymają puchary za tytuł „Najbardziej rozbieganej szkoły
  w Świnoujściu”.

6  Cele i zadania:

 1. Popularyzacja i propagowanie kultury fizycznej na terenie miasta Świnoujście .
 2. Umożliwienie sportowego rozwoju i szkolenia dzieciom i młodzieży uzdolnionej biegowo.
 3. Wyłonienie najlepszych biegaczy z terenu miasta Świnoujście.
 4. Wyłonienie najbardziej rozbieganego przedszkola, rozbieganej szkoły w Świnoujściu.
 5. Nauka  współzawodnictwa oraz zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży z przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjalnych w Świnoujściu.
 6. Upowszechnianie rekreacji ruchowej i sportu poprzez uczestnictwo w regularnych  treningach oraz udział w Lidze.
 7. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

7  Zasady uczestnictwa i postanowienia końcowe:

 1.  Zgłoszenie się do Biegów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. W biegach  obowiązuje KARTA STARTOWA, którą zapewnia organizator zawodów( jej brak na mecie, uniemożliwia sklasyfikowanie).
 3. Osoby uczestniczące w Świnoujskiej  Lidze Biegowej z „Wyspiarzem” wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby Ligi Biegowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r poz.1000.
 4. Oficjalnym źródłem informacji o Świnoujskiej Lidze Biegowej jest strona internetowa www.osir.swinoujście.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez Organizatora
  na adresy kontaktowe w przedszkolach, szkół podstawowych, szkołach średnich.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy   sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczna.
 8. Osoba do kontaktu:   Adam Wielechowski tel . 665-154-799

e-mail : a.wielech@gmail.com

Regulamin I Edycja Świnoujskiej Ligi Biegowej