Wynik naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. technicznych

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko

Główny Specjalista ds. technicznych

do zatrudnienia na powyższym stanowisku wybrany został Pan  Mirosław Jędrak, zamieszkały w Świnoujściu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

o wyborze kandydata zdecydowały posiadane kwalifikacje i rozmowa, podczas której pozytywnie oceniono  predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.