Wynik naboru na stanowisko „Inspektor ds. BHP i PPOŻ”

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, uprzejmie informuje,
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko – Inspektor ds. BHP
i PPOŻ, wpłynęła oferta, która nie spełniała wymagań formalnych.

Świnoujście, dnia 10.06.2019r.