Wynik naboru na stanowisko Kierownika portu jachtowego

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Uprzejmie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko – Kierownik portu jachtowego, nie wpłynęła żadna oferta.

Na powyższe stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Świnoujście, dnia 28.01.2019r.