Wynik postępowania 29/K/2018 na usunięcie traw, wydmowej struktury korzeniowej i piasku z belek oporowych na wydmowym ciągu pieszym w ramach zadania dotacyjnego na remont, modernizację kładek i wjazdów z relumatu

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 29/K/2018 z dn.6.09.2018 r. dotyczącego  usunięcia traw, wydmowej struktury korzeniowej i piasku z belek oporowych na wydmowym ciągu pieszym w ramach zadania dotacyjnego na remont, modernizację kładek i wjazdów z relumatu, w terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza cenowo została przedłożona przez Pana Roberta Rusakiewicza ze Świnoujścia na kwotę netto 2.500,00 zł uzyskując rekomendację do udzielenia zamówienia.