Wynik postępowania na I pisemny przetarg na najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej, wraz z wypożyczalnią sprzętu plażowego – brak ofert.

W wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu na „najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej wraz z wypożyczalnią sprzętu plażowego” w terminie określonym w postępowaniu, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Ośrodek ogłasza ponownie II przetarg pisemny.