ZARZĄDZENIE NR 316/2020 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 316/2020

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 25 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście nie objętych Zarządzeniem nr 203/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2020

316_2020_WEN