Rozstrzygnięcia postępowań

Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 2 miejsca po 4 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych w sezonach letnich 2022,2023, 2024 w lokalizacjach: Gm.2 – 4m² po lewej (zachodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Orkana, Gm.3 – 4m² po lewej (zachodniej) stronie zejścia na plażę z ul. Nowowiejskiego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 23.03.2022 na dzierżawę  gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 2 miejsc po 4 m²  terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalnośćCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 7 miejsc po 10 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność wypożyczalni sprzętu plażowego w sezonach letnich 2022,2023, 2024 w lokalizacjach: L.1 po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa, L.2 – po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Nowowiejskiego, L.3 –po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Gierczak, L.4 –po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich, L.5 –po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Trentowskiego, L.6 –po prawej stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo, L.7 –po lewej stronie zejścia na plażę z Al. Interferie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że w postępowaniu przetargowym w dniu 21 i 23.03.2022 na dzierżawę  gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście  – 7 miejsc po 10 m² terenu na plaży w ŚwinoujściuCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście 5 miejsc po 300 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność wypożyczalni koszy plażowych w sezonach letnich 2022,2023, 2024.

Informacja o wyniku  nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na dzierżawę  gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście 5 miejsc po 300 m²  terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność wypożyczalni koszy plażowych w sezonach letnich 2022,2023, 2024. w lokalizacjach:  K.1Czytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście – 1 miejsce 8m² oraz 6 miejsc po 4 m² terenu na plaży w Świnoujściu z przeznaczeniem pod działalność małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych w sezonach letnich 2022,2023, 2024 w lokalizacjach: Gm.1 – 8 m² po prawej stronie zejścia na plażę z ul. Prusa, Gm.2 – 4m² po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Orkana, Gm.3 – 4m² po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Nowowiejskiego, Gm.4 – 4m² po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Gierczak, Gm.5 – 4m² po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich -miejsce I, Gm.6 – 4m² po lewej stronie zejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich -miejsce II, Gm.7 – 4m² po prawej stronie zejścia na plażę z Al. Baltic Park Molo

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 03.03.2022 na dzierżawę  gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Gminy Miasto Świnoujście  – 1 miejsce 8m² oraz 6 miejsc po 4 m²  terenu na plażyCzytaj więcej

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę 250m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej stronie zejścia z ul. Trentowskiego przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2022, 2023, 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu uprzejmie informuje,  że do postępowania przetargowego w dniu 24.02.2022 na dzierżawę 250m² terenu plaży w Świnoujściu po prawej stronie zejścia z ul. Trentowskiego przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2022,Czytaj więcej

Wyniki nieograniczonych przetargów pisemnych na dzierżawę placów na ul. Bałtyckiej dla celów organizacji placów manewrowych na prowadzenie nauki jazdy

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w postępowaniach przetargowych z dnia 15.02.2022 na dzierżawę placów na ul. Bałtyckiej dla celów organizacji placów manewrowych na prowadzenie nauki jazdy na okres 13 miesięcy wybrano następujących oferentów: Dzierżawa placu 700m2Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu o pow. 1500m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Wynik: złożono 4 oferty spełniającą warunki udziału w przetargu, najwyższa oferta z kwotą  78870,00zł brutto rocznie czynszu dzierżawnego. Prawo do zawarcia  umowy dzierżawy uzyskał oferent: Marcin Zdunek IM ze Świnoujścia

Informacja o wyniku postępowania nr 251.8/KR/2020 dot. „dostawa drukarki fiskalnej online dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 251.8/KR/2020 dot. zadania  „dostawa drukarki fiskalnej online dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax zgodnie z obowiązującymi przepisami – wpłynęła 1Czytaj więcej

Wynik nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę sanitariatów publicznych zlokalizowanych w Świnoujściu przy zejściach na plażę od ulic: Powstańców Śląskich, Prusa, Nowowiejskiego na okres 01.01.2022r.-31.12.2024r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje,  że w postępowaniu przetargowym z dnia 28.12.2021 na dzierżawę sanitariatów publicznych przy ul. Powstańców Śląskich, Nowowiejskiego oraz Prusa na okres 01.01.2022r. – 31.12.2024r. wybrano następujących oferentów: Dzierżawa sanitariatu przy ul. Powstańców ŚląskichCzytaj więcej

Wynik pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.01-31.12.2022r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że w postępowaniu przetargowym z dnia 28.12.2021 na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Żeromskiego 62 (działka KW nr: SZ1W/49353/9 Świnoujście nr 26/1 obr.0001) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 785 m2, zCzytaj więcej