Podpisane umowy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

W dniu  15 grudnia 2017 roku w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawieCzytaj więcej

Umowa nr OSIR/ZP/11/2017

W dniu.15.12.2017r., w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PrezydentaCzytaj więcej

Umowa nr 3/A/2017 na naprawę nawierzchni przy ul. Matejki 22

Zawarta w Świnoujściu, w dniu 26.10.2017 roku pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan, a Panem AndrzejemCzytaj więcej

UMOWA NR 27/GSDT/2017

W dniu 10.11.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

UMOWA NR 26/GSDT/2017

W dniu 06.10.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa na wykonanie płyty fundamentowej pod garaż

W dniu 24.08.2017 roku pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan a Panem Wojciechem Piechockim, ul. ArmiiCzytaj więcej

Rejestr umów 2017r. – OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax”

REJESTR UMÓW KEMPING RELAX    

Rejestr umów 2017 – Basen Północny

Rejestr umów Basen Północny

Umowa nr 25/GSDT/2017 z dnia 06.09.2017r.

W dniu 06.09.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa Nr 24/GSDT/2017

W dniu 03.08.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375,        Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PrezydentaCzytaj więcej