Podpisane umowy

UMOWA NR 27/GSDT/2017

W dniu 10.11.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

UMOWA NR 26/GSDT/2017

W dniu 06.10.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa na wykonanie płyty fundamentowej pod garaż

W dniu 24.08.2017 roku pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan a Panem Wojciechem Piechockim, ul. ArmiiCzytaj więcej

Rejestr umów 2017r. – OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax”

REJESTR UMÓW KEMPING RELAX    

Rejestr umów 2017 – Basen Północny

Rejestr umów Basen Północny

Umowa nr 25/GSDT/2017 z dnia 06.09.2017r.

W dniu 06.09.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa Nr 24/GSDT/2017

W dniu 03.08.2017r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375,        Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PrezydentaCzytaj więcej

Umowa nr 23/GSDT/2017

W dniu 12.07.2017r., w Świnoujściu pomiędzy:   Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan  a Krzysztofem Dokowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CALESCO S.A. – z siedzibąCzytaj więcej

Umowa Obiekty Sportowe

W dniu 18.04.2017 r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektor Annę Kryszan a Borysem Radkiewiczem prowadzący działalnośćCzytaj więcej

Umowa Nr 20/GSDT/2017 z dnia 21.04.2017

W dniu 21.04.2017r., w Świnoujściu pomiędzy:   Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan  a  Władysławem Lampkowskim prowadzącym działalność gospodarczą podCzytaj więcej