Podpisane umowy

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w 2018r.

W dniu 17.07.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 13/BP/2018 na zadanie pn. „Zakup i dostawa desek do modernizacji pomostu pływającego”

W dniu 10 lipca 2018 r. w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa nr 12/BP/2018 na zadanie pn. „Zakup i wymiana elementów instalacji 4 pomp do odbioru nieczystości ”

W dniu 17 lipca  2018 r., w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa nr 11/BP/2018 na „Naprawę pomostu pływającego znajdującego się w porcie jachtowym Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV”

W dniu 6 lipca 2018 r. w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa Nr 9/KR/2018 na „utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 9/KR/2018 na „utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Zawarta w dniu 15.06.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem SportuCzytaj więcej

Umowa Nr 8/KR/2018 na „Uporządkowanie terenu Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu z odpadów budowlanych (ziemia z gruzem).”

Umowa Nr 8/KR/2018 na „Uporządkowanie terenu Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu z odpadów budowlanych (ziemia z gruzem).” Zawarta w dniu 14.06.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu iCzytaj więcej

Umowa NR OSIR/ZP/4/2018 na „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – tj. 13 stanowisk dla camperów i przyczep kempingowych na polu caravaningowym – w zakresie pokazanym w załączniku graficznym nr 10”

Umowa NR OSIR/ZP/4/2018 na „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu – tj. 13 stanowisk dla camperów i przyczep kempingowych na polu caravaningowym – wCzytaj więcej

Umowa Nr 7/KR/2018 na „przeniesienie linii napowietrznych słaboprądowych do ziemi w rurę osłonową na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 7/KR/2018 na „przeniesienie linii napowietrznych słaboprądowych do ziemi w rurę osłonową na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Zawarta w dniu 17.04.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375,Czytaj więcej

Umowa Nr 6/KR/2018 na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 6/KR/2018 na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Zawarta w dniu 17.04.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. WojskaCzytaj więcej

Umowa Nr 5/KR/2018 na „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 5/KR/2018 na „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Zawarta w dniu 10.04.2018r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i RekreacjiCzytaj więcej