Podpisane umowy

UMOWA nr 3/BP/2020 – Regulacja posadowienia pomostów pływających nr 1, 2 i 3 w porcie jachtowym Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV

zawarta w dniu 11 marca 2020 r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,                                                                       NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonegoCzytaj więcej

WYKAZ UMÓW z KĄPIELISKA MORSKIEGO za lata 2016-2020

nr umowy data zawarcia/okres trwania kontrahent przedmiot umowy kwota brutto (w zł) Wykaz umów 2020 rok 44/2020         25.03.2020 / 1.05.-30.09.2020      Projekt Parking Sp. z o.o.             najem terenu parkinguCzytaj więcej

Podpisane umowy zgodnie z postępowaniem numer 251.ADM.1.2020

W związku z przeprowadzonym postępowaniem numer 251.ADM.1.2020 zawarto pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez PrezydentaCzytaj więcej

Zawarcie umowy nr 12/OC/2019 – dot. świadczenia usług nadzoru informatycznego systemu Sage oraz zabezpieczenia i rozwoju systemu.

W dniu 10.12.2019  r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr K0197 dot. kompleksowej dostawy sygnału internetowego i transmisji danych dla budynku Mariny przy ulicy Zalewowej 86 w Łunowie, oraz boiska sportowego położonego przy ulicy Białoruskiej 2 w Świnoujściu wraz z nadaniem publicznego stałego adresu IP.

W dniu 01.01.2020  r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Zestawienie zawartych umów w 2019 roku dot. obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Zestawienie zawartych umów w 2019 roku dot.  obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu Zestawienie zawartych umów w 2019 roku dot. obiektu OSiR „Wyspiarz” Kempingu Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Umowa 223878420 – dotycząca świadczenia kompleksowych usług telefonicznych telefonii stacjonarnej wraz z zapewnieniem łączy przewodowych analogowych i cyfrowych ISDN dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 03.12.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 8/OC/2019 dotyczy wykonania, dostarczenia montażu i wniesienia mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 27.11.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Dostawa 4 komputerów – zgodnie z postępowaniem nr 13/OC/2019-zlecenia z dnia 13.12.2019r.

W dniu 13.12.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 13/O/2018 na „Czyszczenie rynien na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”

Zawarta w dniu,26.11.2019 w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375 – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej