Podpisane umowy

Umowa Nr 4/O/2018 wykonanie czynności techniczno-pielęgnacyjnych związanych z przygotowaniem do sezonu 2018r. – 4 kortów ziemnych przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu

W dniu 22.03.2018r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa Nr 2/O/2018 na dostawę systemu pomiaru czasów w sporcie wraz z tablicą LED

W dniu 01.03.2018 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  NIP 855-15-71-375  –  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”  ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa Nr 1/O/2018 na dostawę nawozów, nasion i środków ochrony roślin

W dniu 20.02.2018 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  NIP 855-15-71-375  –  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”  ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa Nr 3/KR/2018 na wykonanie instalacji technologii kotłowni zlokalizowanej w sanitariacie nr II na obiekcie OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu.

Umowa Nr 3/KR/2018 na wykonanie instalacji technologii kotłowni zlokalizowanej w sanitariacie nr II na obiekcie OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu. W dniu 26.03.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,Czytaj więcej

Umowa Nr OSIR/ZP/2/2018 na „Kapitalny remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr OSIR/ZP/2/2018 na „Kapitalny remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. W dniu 27.02.2018r., w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibąCzytaj więcej

Umowa Nr 2/KR/2018 na „Remont (wymiana) instalacji sanitarnej wodnej od zaworu głównego do sanitariatu nr II na Kempingu „RELAX” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 2/KR/2018 na „Remont (wymiana) instalacji sanitarnej wodnej od zaworu głównego do sanitariatu nr II na  Kempingu „RELAX” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.  W dniu 27.02.2018r., w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, OśrodkiemCzytaj więcej

Umowa Nr 1/KR/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – „remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 1/KR/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – „remont/modernizacja dachu sanitariatu nr  II na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. W dniu 23.01.2018r., w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, OśrodkiemCzytaj więcej

Umowa Nr 34/OC/2018 na zakup i dostawę na potrzeby Zamawiającego materiałów biurowych i papierniczych na 2018 r.

W dniu 18.01.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa Nr 18/2018 na dostawę skoncentrowanych środków czystości w 2018 r.

W dniu 11.01.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa Nr 17/OC/2018 na dostawę środków czystości zgodnie z ofertą na 2018 r.

W dniu 10.01.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej