Podpisane umowy

UMOWA nr 7 /BP/2019 na usunięcia z dna dodatkowo odnalezionej przeszkody – odbijacza zalegającego na dnie, wykonanego z 6 opon samochodowych umieszczonych na stalowej rurze

zawarta w  dniu 31.10.2019r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,                                                                       NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PrezydentaCzytaj więcej

UMOWA nr 6/BP/2019 na usunięcie przeszkód podwodnych opisanych w Raporcie Nurkowym Nr 30/09/2019

zawarta w dniu 18.10.2019r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,                        NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 ŚwinoujścieCzytaj więcej

UMOWA nr 5/BP/2019 na zakup czterech kajaków

zawarta  dniu 18.10.2019r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,                                                                       NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

UMOWA nr 4/BP/2019 na zakup klimatyzatora ściennego o mocy 3,5KW w wraz z montażem w budynku bosmanat zlokalizowanym w Świnoujściu na terenie Portu Jachtowego Basen Północny

W dniu 18.10.2019r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,                     NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez DyrektoraCzytaj więcej

Umowa nr 11/O/2018 na „Zakup i dostawa 15 ton koksu i 20 ton miału węglowego

Zawarta w dniu,08.10.2019 w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375 – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

WYKAZ UMÓW z KĄPIELISKA MORSKIEGO za lata 2016-2019

nr umowy data zawarcia/okres trwania kontrahent przedmiot umowy kwota brutto (w zł) Wykaz umów 2019 rok 93/2019 aneks 1 05.06.2019/05.06.2019-30.09.2019 25.06.2019 PROJEKT PARKING SP. z o.o. dzierżawa parkingu przy ul.Ku Morzu 16.199,00 91/2019 29.05.2019/01.06.2019-31.12.2019 Sprengel Bartosz najem sanitariatu przy ul.Czytaj więcej

Umowa Nr 6/KR/2019 na: wykonanie instalacji technologii kotłowni zlokalizowanej w sanitariacie nr I na obiekcie OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu.

Umowa Nr 6/KR/2019 na: wykonanie instalacji technologii kotłowni zlokalizowanej w sanitariacie nr I na obiekcie OSiR „Wyspiarz” – Kemping „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu. W dniu 08.05.2019r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600Czytaj więcej

Umowa Nr 5/KR/2019 na: Naprawa 2 szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu

Umowa Nr 5/KR/2019 na: Naprawa 2 szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu W dniu 08.05.2019r w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście NIPCzytaj więcej

Umowa nr 4/ZP/2019 zawarta na świadczenie i utrzymanie czystości terenu plaży w tym kąpieliska Uznam w 2019 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 29.04.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Panią Ewe Wileńską  na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Dyrektora Ośrodka Czytaj więcej

Umowa nr 4/OC/2019 na realizacje zadania „dostawa i montaż z rozmieszczeniem elektronicznego systemu obsługi klienta skrót: ESOK dla potrzeb obiektu Port jachtowy-Basen Północny”dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 11.04.2019 r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej