Podpisane umowy

Umowa nr 4/OC/2019 na realizacje zadania „dostawa i montaż z rozmieszczeniem elektronicznego systemu obsługi klienta skrót: ESOK dla potrzeb obiektu Port jachtowy-Basen Północny”dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 11.04.2019 r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa 1/O/2019 czynności techniczno – pielęgnacyjne na 4 kortach ziemnych ceglanych, znajdujących się przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu i przygotowanie ich do sezonu 2019, tak by korty spełniały warunki rozegrania na nich turniejów w tenisie ziemnym kategorii 1

W dniu 28.03.2019 r. w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonegoCzytaj więcej

Umowa nr 2a/OC/2019 zawarta na zakup i sukcesywną dostawę wg potrzeb Zamawiającego artykułów papierniczych-papier do ksero i drukarek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W dniu 07.03.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 2/OC/2019 zawarta na zakup i sukcesywną dostawę wg potrzeb Zamawiającego materiałów biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W dniu 18.02.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa Nr 1/KR/2019 na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z drogą manewrową.”

Umowa Nr 1/KR/2019 na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperówCzytaj więcej

WYKAZ UMÓW z KĄPIELISKA MORSKIEGO za lata 2016-2019

nr umowy data zawarcia/okres trwania kontrahent przedmiot umowy kwota brutto (w zł) Wykaz umów 2019 rok 30/2019 31.01.2019/ 01.02.2019-31.12.2019 Cichowlas Cecylia najem sanitariatu przy ul. Uzdrowiskowej 24.700,00  Wykaz umów 2018 rok 12/K/2018 15.10.2018/15.10.2018-30.11.2018 STAWAL Sp.j remont modernizacja kładek i wjazdówCzytaj więcej

Umowa nr 1a/OC/2019 zawarta na sukcesywną dostawę wg potrzeb Zamawiającego środków czystości dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

W dniu 18.02.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 1/OC/2019 zawarta na sukcesywną dostawę wg potrzeb Zamawiającego skoncentrowanych środków czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 18.02.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 3/ZP/2019 zawarta na Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 08.02.2019 r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Prezydenta MiastaCzytaj więcej

Umowa nr ZP/2/2019 zawarta na Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia Zamawiającego w Świnoujściu, w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

W dniu 29.01.2019r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej