Podpisane umowy

Umowa nr 11/O/2018 na „Zakup i dostawa 15 ton koksu i 20 ton miału węglowego”

Zawarta w dniu,18.10.2018 w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,NIP 855-15-71-375 – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście wCzytaj więcej

Umowa nr 17/BP/2018 na „Wykonanie ekspertyzy technicznej, zawierającej zalecenia dotyczące wykonania niezbędnych prac budowlanych w celu trwałego zabezpieczenia elementów zabudowy starej stoczni znajdującej się w Porcie Jachtowym – Basen Północny w Świnoujściu”.

Zawarta w dniu 12 września 2018 r., w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  NIP 855-15-71-375,  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwaCzytaj więcej

Umowa nr 16/BP/2018 na „Świadczenie usługi utrzymania porządku i czystości w sanitariatach (dwa budynki) – OSiR Wyspiarz Port Jachtowy – Basen Północny”.

W dniu 9 sierpnia  2018 r., w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa nr 15/BP/2018 na „Zakup, dostawę i montaż 2 sztuk dystrybutorów prądu i wody”

W dniu 2 sierpnia 2018 r., w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwaCzytaj więcej

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w 2018r.

W dniu 17.07.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej

Umowa nr 14/BP/2018 na „Oczyszczenie studni i udrożnianie przepompowni budynku B-15 na Basenie Północnym, oraz wybetonowanie włazu”

W dniu 20 lipca  2018 r., w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa nr 13/BP/2018 na zadanie pn. „Zakup i dostawa desek do modernizacji pomostu pływającego”

W dniu 10 lipca 2018 r. w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa nr 12/BP/2018 na zadanie pn. „Zakup i wymiana elementów instalacji 4 pomp do odbioru nieczystości ”

W dniu 17 lipca  2018 r., w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa nr 11/BP/2018 na „Naprawę pomostu pływającego znajdującego się w porcie jachtowym Basen Północny w Świnoujściu, ul. Wyb. Władysława IV”

W dniu 6 lipca 2018 r. w Świnoujściu, pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezCzytaj więcej

Umowa Nr 9/KR/2018 na „utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 9/KR/2018 na „utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Zawarta w dniu 15.06.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem SportuCzytaj więcej