Podpisane umowy

Umowa Nr 16/KR/2018 na „utwardzenie terenu po placu zabaw na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Umowa Nr 16/KR/2018 na „utwardzenie terenu po placu zabaw na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zawarta w dniu 30.11.2018r w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”Czytaj więcej

Umowa Nr 15/KR/2018 na „Kompleksowy remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Umowa Nr 15/KR/2018 na „Kompleksowy remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zawarta w dniu 16.11.2018r w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem SportuCzytaj więcej

Umowa Nr 14/KR/2018 na „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr I na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Umowa Nr 14/KR/2018 na „Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr I na terenie Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zawarta w dniu 09.11.2018r..w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”Czytaj więcej

Umowa Nr 13/KR/2018 na „Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych „Fala” na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.

Umowa Nr 13/KR/2018 na „Remont pokryć dachowych w domkach kempingowych „Fala” na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”. Zawarta w dniu 09.11.2018r.w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i RekreacjiCzytaj więcej

Umowa Nr 12/KR/2018 na ” ułożenie płytek gresowych w przedsionkach domków kempingowych nr 13-18 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Umowa Nr 12/KR/2018 na ” ułożenie płytek gresowych w przedsionkach domków kempingowych nr 13-18 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zawarta w dniu 30.10.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375,Czytaj więcej

Umowa Nr 11/KR/2018 na „Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 13-18 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Umowa Nr 11/KR/2018 na „Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 13-18 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zawarta w dniu 11.10.2018r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, OśrodkiemCzytaj więcej

Umowa Nr 10/KR/2018 „dostawa materiałów budowlanych dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”

Umowa Nr 10/KR/2018 „dostawa materiałów budowlanych dla obiektu OSiR „Wyspiarz” – Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu” Zawarta w dniu 20.09.2018 r., w Świnoujściu pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu iCzytaj więcej

Umowa Nr 4/A/2018 na remont korytarza w budynku administracji przy ul. Matejki 22

Umowa została zawarta w Świnoujściu, w dniu 15.11.2018 roku pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan, aCzytaj więcej

Umowa nr 4a/OC/2018 zawarta na świadczenie usług w zakresie uporządkowania i archiwizacji akt osobowych pracowników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Działając na podstawie § 4 ust.4 Regulaminu Udzielania  zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, OSIR” Wyspiarz” w Świnoujściu odstępuje od procedury  zgodnie z § 5 w/w Regulaminu dotyczącego przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie w/w usług.Czytaj więcej

Umowa nr 4/OC/2018 zawarta na świadczenie usług w zakresie uporządkowania dokumentacji/akt oraz jej archiwizacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

W dniu 05.11.2018r. w Świnoujściu  pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowaną przez Dyrektora Annę Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ŚwinoujścieCzytaj więcej