Mistrzostwa Świnoujścia w budowaniu czegoś z piasku ….. – PIACHOLEPY 2018

REGULAMIN IMPREZY REKREACYJNEJ
MISTRZOSTWA Świnoujścia w budowaniu czegoś z piasku ….PIACHOLEPY 2018

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
Czas i miejsce: 10 LIPCA 2018 r., godz. 13.00 – 16.00 plaża w Świnoujściu – po lewej stronie zejścia z Al. Interferie.

Uczestnicy:
W imprezie można brać udział indywidualnie, albo w zespołach (max. 4osoby)
Mistrzostwa rozgrywane są w kategorii „OPEN” – ilość zespołów i osób indywidualnych bez limitu, w zespole obowiązkowo musi wziąć udział przynajmniej 1 osoba dorosła.
Zapisy:
Zapisy 10 lipca 2018 r., lokalizacja plaża w Świnoujściu po lewej stronie zejścia z Al. Interferie w dniu imprezy w godz. 9.00 – 13.00
Postanowienia regulaminowe:
1. Podstawa rzeźby z piasku nie może przekraczać swymi wymiarami 15 m2.
2. Do jej wykonania można używać prostych narzędzi (wiadra, łopaty, grabie itp.), oraz
surowców znajdujących się na plaży, czyli piachu, muszli, korzeni, glonów.
3. Tematyka dowolna.
4. Czas na wykonanie pracy max. 3 godz.
5. Zespoły muszą posiadać własne narzędzia do wykonania rzeźb z piasku.
6. Organizator zabezpieczy 10 zestawów narzędzi (łopatki, grabki, wiaderka).
Oceny prac dokonuje 4 – osobowe jury powołane przez organizatora.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu mistrzostw o godz. 16.00
Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród biorącym udział w Imprezie, stosując niżej
wymienione kryteria oceny :
1/ oryginalność,
2/ stopień trudności,
3/ walory artystyczne pracy.

a. I miejsce – nagroda rzeczowa,
b. II miejsce – nagroda rzeczowa,
c. III miejsce – nagroda rzeczowa.
Postanowienia końcowe:
1. Nagrody rzeczowe, pobrać mogą jedynie osoby pełnoletnie obecne w czasie ogłoszenia wyników Imprezy, lub – w imieniu niepełnoletnich laureatów – ich prawni opiekunowie. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej, nagroda pozostaje do odbioru u Organizatora przez okres 14 dni. Po tym czasie będzie wykorzystana jako nagroda w kolejnej imprezie.
2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, rozstrzyga jury konkursu.

 

REGULAMIN PIACHOLEPY 2018