OGŁOSZENIE dotyczące prowadzenia punktu gastronomicznego w nowo budowanym Kompleksie Sportowym „Uznam Arena” przy ul. Gdyńskiej

Tryb zapytania: OGŁOSZENIE
od Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
złożenie ofert wstępnych na: prowadzenie punktu gastronomicznego w nowo budowanym Kompleksie Sportowym „Uznam Arena” (pływalnia + hala sportowa) przy ul. Gdyńskiej
Opis przedmiotu najmu
  • punkt gastronomiczny zlokalizowany w centralnej części holu wejściowego składający się z: części obsługowej (pow.14,70 m2) oraz zaplecza socjalno-magazynowego (pow. 6,10 m2)
  • Kompleks Sportowy funkcjonować będzie codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00
  • Sprzęt i wyposażenie gastronomiczne do zabezpieczenia po stronie Najemcy
Termin, sposób składania ofert:

do dnia 30.09.2020 r. do godziny 11.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz (Sekretariat) ul. Matejki 22 w Świnoujściu lub elektronicznie na e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl

(pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).

W ofercie prosimy przedstawić wstępną koncepcję prowadzenia przedmiotowego punktu gastronomicznego, przewidzianą ilość godzin otwarcia, serwowany asortyment, ewentualne doświadczenia w prowadzeniu tego typu punktów, dane adresowe itp.

Załączniki: Szkic graficzny

Szkic z oznaczeniem przedmiotu najmu