PRZESTÓJ SERWISOWY na PŁYWALNI UZNAM ARENA DO 20.01.2024 r.

PRZESTÓJ SERWISOWY na PŁYWALNI UZNAM ARENA  do 20.01.2024 r.

  • karnety na basen zakupione przed przestojem zostaną przedłużone po ponownym rozruchu obiektu.
  • hala sportowa funkcjonuje bez zmian

Szanowni Państwo,

coroczny przestój serwisowy w okresie od ok. 22.12 do 20.01, jest ściśle powiązany z terminem oddania obiektu Uznam Arena do użytkowania (XII 2020r.) i wynika z gwarancyjnego obowiązku przeprowadzenia konserwacji i przeglądów systemów i urządzeń po corocznej eksploatacji obsługujących basen tj.: technologii basenowej, ruchomego dna, trawienia niecek, kontroli oświetlenia, kamer, stanu konstrukcji i całej reszty spraw (naprawczych=gwarancyjnych), które pojawiają się w całym roku funkcjonowania obiektu.

Większość tych prac musi być wykonywana bez wody w nieckach, stąd  baseny opróżniane są z wody, by Wykonawca mógł realizować te czynności. Następuje to w każdym kolejnym roku eksploatacji, rok w rok w tym samym terminie (XII-I).

Po zakończeniu prac serwisowych, w celu uruchomienia basenu wdrażana jest procedura rozruchu obiektu, czyli przeprowadzenie kolejnych czasochłonnych czynności m.in.:: napełnienie wody w obu nieckach (4-5 dni), jej uzdatnienie (3-4 dni), przebadanie z otrzymaniem wyniku w formie sprawozdania (4-5 dni) i do tego w trakcie podgrzanie do wymaganej temp.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że obiekt jako placówka użyteczności publicznej, jest maksymalnie eksploatowany w ciągu roku zarówno przez Klientów indywidualnych, jak i uczniów, czy podopiecznych szkółek pływackich, stąd by zapewnić jego funkcjonowanie bez awaryjnych nagłych przestojów,  wykonywanie czynności serwisowych jest obowiązkowe i niezbędne i nie może być uzależnione od np. od ruchomego terminu ferii zimowych, na który Zarządca obiektu nie ma żadnego wpływu.

Z naszej strony przykładamy wszelkiej staranności i pilności w realizowanych serwisach, by od soboty 20.01.2024 r. PŁYWALNIA została OTWARTA, zostaje nam prosić Państwa jeszcze o chwilę cierpliwości i PRZEPROSIĆ za opisane powyżej utrudnienia, wynikające z okoliczności kompletnie od nas niezależnych.

Dyrektor Ośrodka

Marek Bartkowski