XI BABSKI BIEG i BIEG W SZPILKACH – 9 marca 2024 r. godz. 12.00

XI BABSKI BIEG i BIEG W SZPILKACH – 9 marca 2024 r. godz. 12.00

Limit osób – 100
Zapisy: do 07.03.2024 r.
Data: 09.03.2024 r. – godz. 12.00

I. ORGANIZATOR:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, ul. Matejki 22

II. TERMIN I MIEJSCE:
1. 9 marca 2024 r. godz. 12.00 (sobota) na wysokości ul. Żeromskiego 62 (stara pływalnia) w
Świnoujściu
a) START/META – promenada ul. Żeromskiego 62
– Babski Bieg (start godz. 12.00 – dystans 3,2 km) – kategorie: biegi oraz Nordic Walking
– Bieg w szpilkach (start ok godz. 13:00 dystans 100m), po zakończeniu Babskiego Biegu
b) Trasa podłoże zróżnicowane promenada, plaża

III. BIURO ZAWODÓW:
1. Biuro Zapisy do XI Babskiego Biegu w godz. 10:30 -11:45 przy ul. Żeromskiego 62 w Świnoujściu.
Każdy uczestnik dokonuje zgłoszenia osobiście (osoby niepełnoletnie w towarzystwie rodzica lub
prawnego opiekuna).
2. Zapisy internetowe na stronie do 07.03.2024r.; https://www.osir.swinoujscie.pl
3. Obowiązuje limit zgłoszeń do biegu i marszu: 100 osób

IV. TRASA BIEGU:
• Długość trasy X Babskiego Biegu i Nordic Walking ok. 3,2 km.
• Przebieg tras:
Babski Bieg (mapka poniżej) START: sprzed budynku pływalni przy ul. Żeromskiego -> promenadą
prosto w stronę wejścia plażowego od ul. Małachowskiego w prawo wejście plażowym na plażę,
następnie plażą do wysokości wejścia Al. Baltic Park Molo; tam nawrót, powrót plażą do wejścia
plażowego ul. Powstańców Śląskich (Centrum Ratowników); w lewo na Promenadę Zdrowia, prosto do
wejścia plażowego przy ul. Prusa; w lewo w kierunku Promenady: Promenadą w lewo w kierunku METY
przed pływalnią.
• Bieg w szpilkach: 100 m promenada przed pływalnią

V. LIMIT CZASU:
Uczestników Babskiego Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.

VI. PUNKTY KONTROLNE I ODŻYWCZE:
1. Punkt odżywiania znajduje się w miejscu startu/mety.
2. Na trasie nie wyznacza się punktów kontrolnych.

VII. UCZESTNICTWO:
1. W biegu mogą brać udział kobiety, dziewczynki lub panowie przebrani za kobiety (uzyskują wówczas
status uczestnika biegu).
2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe i zdolne do przebiegnięcia lub przejścia dystansu 3,2
km.
3. W biegu w szpilkach obowiązuje minimalna wysokość „szpilki” 8 cm, która będzie weryfikowana przed
startem do biegu przez sędziego zawodów.
Organizator informuje, że istnieje ryzyko uszkodzenia obuwia podczas Biegu w szpilkach – za wszelkie
uszkodzenia OSiR Wyspiarz nie ponosi odpowiedzialności.
4. W biurze Biegu każdy z uczestników jest wpisany na listę startową. Wpisanie się jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Trasę można pokonać biegiem, marszem, lub przy wykorzystaniu kijków do Nordic Walking.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu lub jego odwołania ze względu na niekorzystne
warunki pogodowe.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:
I – III miejsca statuetki (w Babskim Biegu)
I – III miejsca statuetki w Nordic Walking
I – III miejsca statuetki w Biegi na szpilkach
Dekoracja po zakończeniu obu biegów około godz.13:20.
Każda uczestniczka otrzymuje pamiątkowy medal.
Nagrody niespodzianki

IX. UBEZPIECZENIE:
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

X. OPŁATY:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Patrz regulamin – w załączniku.

 

Mapa biegu:

 

Załączniki