Zapytanie ofertowe nr ADM.251.4.2021 dotyczące: Obsługi, konserwacji i naprawy abonenckich central telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr: ADM.251.4.2021 na:

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Zamówienie na: Obsługa, konserwacja i naprawa abonenckich central telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Wartość: poniżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert: 17.02.2021 r. do godz. 09:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ADM.251.4.2021

Formularz ofertowy ADM.251.4.2021

Wykaz obiektów ADM.251.4.2021

Załacznik nr 1 formularz oferty