Wykaz nieruchomości gruntowych nr 2/ADM/2021 przeznaczonych do wydzierżawienia do pięciu lat – rejon plaża lewobrzeże

Skreśla się z wykazu nr 1/ADM/2021 nieruchomość  Lp.4  i  wpisuje się tę nieruchomość do wykazu nr 2/ADM/2021  Lp.1

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 z dnia 12.11.2020 poz.1990)  przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z zasobu Gminy – Miasto Świnoujście będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Wyspiarz

Wykaz 2 ADM 2021 nieruchomości do wydzierżawienia rejon plaża