Zapytanie ofertowe nr: ADM.251.1.2021 dot. Zakupu paliwa do pojazdów służbowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr: ADM.251.1.2021 na:

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Zamówienie na: Zakup paliwa do pojazdów służbowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Wartość: poniżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert: 27.01.2021 r. do godz. 09:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ADM 251 1 2021

Załacznik nr 1 formularz oferty