Wynik nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę sanitariatów publicznych zlokalizowanych w Świnoujściu przy zejściach na plażę od ulic: Powstańców Śląskich, Prusa, Nowowiejskiego na okres 01.01.2022r.-31.12.2024r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje,  że w postępowaniu przetargowym z dnia 28.12.2021 na dzierżawę sanitariatów publicznych przy
ul. Powstańców Śląskich, Nowowiejskiego oraz Prusa na okres 01.01.2022r. – 31.12.2024r. wybrano następujących oferentów:

Dzierżawa sanitariatu przy ul. Powstańców Śląskich

Wynik: złożono 3 oferty spełniającą warunki udziału w przetargu, najwyższa oferta z kwotą  72600,00zł brutto rocznie czynszu dzierżawnego. Prawo do zawarcia  umowy dzierżawy uzyskał oferent:  Sklepik u Ceni, Cecylia Cichowlas ze Świnoujścia

 

Dzierżawa sanitariatu przy ul. Nowowiejskiego

Wynik: złożono 3 oferty spełniającą warunki udziału w przetargu, najwyższa oferta z kwotą  35800,00zł brutto rocznie czynszu dzierżawnego. Prawo do zawarcia  umowy dzierżawy uzyskał oferent: Marcin Zdunek IM ze Świnoujścia

 

Dzierżawa sanitariatu przy ul. Prusa

Wynik: złożono 3 oferty spełniającą warunki udziału w przetargu, najwyższa oferta z kwotą  35800,00zł brutto rocznie czynszu dzierżawnego. Prawo do zawarcia  umowy dzierżawy uzyskał oferent: Marcin Zdunek IM ze Świnoujścia